Dit is niet van toepassing op autosnelwegen of 2 x 2 wegen met middenberm.

Op heel wat wegen buiten de bebouwde kom is de snelheid al beperkt tot 70 km/u door verkeersborden. Nu wordt de wetgeving aangepast aan de toestand op het terrein.

Aan de snelheidslimieten zelf zal in de praktijk dus meestal weinig veranderen.

De signalisatie verandert wel. Op de wegen waar een limiet van 70 km/u geldt, moeten vanaf 1 januari 2017 niet langer borden staan. Deze borden worden in de loop van 2017 verwijderd.

Op die manier wil de Vlaamse Overheid dus het aantal verkeersborden langs de weg terugdringen, wat zorgt voor minder afleiding tijdens het autorijden, minder verwarring omtrent het snelheidsregime en dus meer verkeersveiligheid.