Het theorie-examen

De zware overtredingen

Vanaf 01.06.2017 zal in het theorie-examen een onderscheid worden gemaakt tussen zware overtredingen en gewone overtredingen. Een zware overtreding is bijvoorbeeld voorbij een rood verkeerslicht rijden.

Het theorie-examen zal nog steeds 50 vragen tellen, waarvan er ten minste 41 correct moeten worden beantwoord. Er mogen maximum 9 foutpunten worden behaald.

Het praktijkexamen

Het voorlopig rijbewijs

Wanneer de geldigheid van het voorlopig rijbewijs vervalt, kan de kandidaat vandaag kiezen tussen of 6 uur rijles volgen in een erkende rijschool, of 3 jaar wachten om een nieuw geldig voorlopig rijbewijs aan te vragen. Vanaf 01.06.2017 zal de kandidaat verplicht 6 uur rijles moeten volgen. De wachttijd van 3 jaar wordt afgeschaft. De kandidaat zal vervolgens kunnen kiezen om onmiddellijk het praktijkexamen af te leggen, of onmiddellijk zijn scholing verder te zetten onder dekking van een nieuw voorlopig rijbewijs.

Manoeuvres

De kandidaat moet vandaag 2 manoeuvres uitvoeren tijdens het praktijkexamen:
1. parkeren achter een voertuig
2. keren in een smalle straat


Vanaf 01.06.2017 moet de kandidaat 6 potentiële manoeuvres kunnen uitvoeren.

De kandidaat legt 2 van volgende 3 door lottrekking gekozen manoeuvres;

a)  Keren in een smalle straat

b)  In rechte lijn achteruitrijden;

c)  Parkeren: door loting 1 van volgende parkeermanoeuvres uit te voeren:

  1. evenwijdig ten opzichte van de weg rechts parkeren tussen 2 voertuigen;
  2. evenwijdig ten opzichte van de weg links parkeren tussen 2 voertuigen;
  3. loodrecht ten opzichte van de weg vooruit in een vak parkeren;
  4. loodrecht ten opzichte van de weg achteruit in een vak parkeren;

Naar gelang het bepaalde manoeuvre, zal dit ofwel op de openbare weg ofwel op een openbare plaats, zoals een parking, moeten worden uitgevoerd.

Zelfstandig rijden

Vanaf 01.06.2017 zal ook de vaardigheid van de kandidaat om zelfstandig te rijden worden beoordeeld tijdens het praktijkexamen. Zo zal de kandidaat bijvoorbeeld worden gevraagd opeenvolgende instructies uit te voeren of een bepaalde richting aangegeven op aanwijzingsborden te volgen. Men zal hem ook kunnen vragen de instructies van een GPS te volgen.


Risicoperceptietest

Vanaf 01/06/2017 zal de kandidaat ook een risicoperceptietest dienen af te leggen voor hij toegelaten wordt tot het praktijkexamen op de openbare weg. Hierin zal de kandidaat op PC enkele simulaties dienen af te leggen om daarna de risico's in de desbetreffende situatie in te schatten.