Vanaf 05/08/2017  worden er op de site Sint-Niklaas grote werkzaamheden uitgevoerd. SBAT nv. investeert in de bouw van 2 bijkomende keuringslijnen. 

Hierbij kan u als klant mogelijks  hinder ondervinden.

SBAT nv. probeert deze hinder zoveel mogelijk te beperken en hoopt dat U hiervoor begrip kan opbrengen.  Einde der werken is  voorzien op 31/12/2017