Heeft u een afspraak voor uw voertuig en uw voertuig toch reeds vroeger laten keuren? Graag vragen wij u deze afspraak te annuleren zodanig dat wij hiermee andere klanten van dienst kunnen zijn.

Dit zorgt voor een optimale benutting van onze afsprakencapaciteit en komt de wachttijden ten goede.

We danken u voor uw medewerking.