ADR-Keuring

De zware bedrijfsvoertuigen bestemd voor het vervoer van gevaarlijke goederen zoals petroleum, gas en zuurhoudende stoffen zijn onderworpen aan een specifieke ADR-controle (Europees verdrag betreffende het internationaal vervoer van gevaarlijke goederen over de weg).

Buiten de zesmaandelijkse periodieke keuringen is een specifieke ADR-keuring verplicht. 

Specifieke keuring

Tijdens een ADR-keuring worden de volgende onderdelen nagekeken:

  • de elektrische inrichting
  • de batterijen
  • de bescherming van het brandstofreservoir
  • de isolering van de uitlaat
  • de schokdempers
  • de zijdelingse beschermingen
  • diverse verplichte inrichtingen
  • inschrijvingen en attesten

Afgeleverde documenten

Indien het voertuig beantwoordt aan de voorschriften van het ADR-reglement wordt een ADR-keuringsrapport afgeleverd met een geldigheidsduur van 1 jaar. Dit ADR-keuringsrapport is enkel geldig met een groen keuringsbewijs waarvan de geldigheidsduur niet is overschreden.

Een voertuig bestemd voor ADR-vervoer met een groen keuringsbewijs voor de periodieke keuring maar daarbij een ‘verbod tot ADR-vervoer' heeft gekregen omwille van gebreken t.o.v. het ADR-reglement, kan blijven rijden op voorwaarde dat het geen gevaarlijke goederen vervoert. Om het vervoer van gevaarlijke goederen te kunnen verwezenlijken zal moeten verholpen worden aan de gebreken die onder de rubriek ‘herstelling binnen de 14 dagen' worden opgesomd. Indien dit niet het geval is blijft het verbod tot ADR-vervoer van toepassing.

Vergoeding « ADR-keuring »

Raadpleeg het tarief van de vergoedingen.

Herinnering ! Voor een tweedehandskeuring hebt u de keuze tussen één van de 77 keuringscentra van het land.

Beschikbaar in keuringscentra
Wondelgem | Sint-Niklaas | Sint-Niklaas | Stekene | Erembodegem | Brakel | Eeklo | Nazareth | Dendermonde

Terug naar overzicht