Periodieke keuring

Jaarlijkse periodieke keuring

De eerste periodieke keuring heeft plaatst 1 jaar na de eerste keuring. Nadien bedraagt de basisperiodiciteit tussen de opeenvolgende periodieke keuringen 1 jaar.

Voor de zware bedrijfsvoertuigen van het type "kraanvoertuig" gebeurt de eerste periodieke keuring 2 jaar na de eerste keuring. Nadien bedraagt de basisperiodiciteit tussen de opeenvolgende periodieke keuringen 2 jaar.

Identificatie van het voertuig

Tijdens de keuring zal de inspecteur nagaan of de nodige documenten geldig zijn en of ze wel overeenkomen met het voertuig dat voorgereden wordt.

Boorddocumenten

 • inschrijvingsbewijs
 • gelijkvormigheidsattest
 • technische fiche

Gegevens van het voertuig

 • inschrijvingsplaat
 • chassisnummer
 • identificatieplaat

Milieukeuring

Naargelang het voertuigtype wordt een controle uitgevoerd op de uitlaatemissies, eerst door meetinstrumenten, nadien door een visuele controle van de uitlaatinrichting door de inspecteur.

 • rookmeting voor de dieselvoertuigen
 • meting van de uitlaatgassen voor de benzine- of LPG-voertuigen

Weging van het voertuig

Bij een periodieke keuring wordt enkel een weging uitgevoerd, zoals tijdens een eerste keuring, indien een verbouwing wordt waargenomen of is aangegeven die een invloed kan hebben op de TARRA van het voertuig.

Mechanische staat en werking van de onderdelen van het voertuig

Elk onderdeel, elk element dat deel uitmaakt van de verplichte uitrusting wordt gekeurd overeenkomstig de reglementaire en technische voorschriften. De algemene staat, de werking, de slag, het slijtage, lekken, lasnaden en gelijkvormigheid van de onderdelen worden gecontroleerd.

Hierna een overzicht van de te keuren groepen van elementen :

1. Reminrichting

 • bedrijfsrem
 • hulprem
 • parkeerrem

De keuring van de remmen wordt uitgevoerd op een remmentestbank en wordt vervolledigd door een visuele controle van de inspecteur.

! De periodieke keuring voor voertuigen met een Maximaal Toegelaten Massa (MTM) boven 3,5 ton wordt vervolledigd door een diepgaander onderzoek van het remsysteem. Deze remmentest bepaalt de doelmatigheid van de reminrichting ten opzichte van de Maximaal Toegelaten Massa.

De remmentest kan op twee verschillende wijzen uitgevoerd worden. De klant kan kiezen tussen:

• De rechtstreekse wijze:
Het voertuig wordt in ledige of in beladen toestand voorgereden voor zover de massa van het voorgereden voertuig ligt tussen 2/3 van de Maximaal Toegelaten Massa en de Maximaal Toegelaten Massa zelf.

• Via de RD-methode
Het voertuig wordt in ledige toestand voorgereden.

Om hygiënische en/of veiligheidsredenen kunnen bepaalde voertuigen niet in beladen toestand voorgereden worden. Zo is de RD-methode verplicht voor de volgende voertuigen:

• voertuigen voor het vervoer van levende dieren,
• voertuigen voor het vervoer van karkassen,
• vuilniswagens,
• ADR-voertuigen,
• ....

Voor meer informatie aangaande de RD-methode kunt u hier de brochure downloaden.

In ons keuringscentrum te Sint-Niklaas is het enkel mogelijk om voertuigen aan te bieden met een zijdelingse aansluiting voor de RD-meetsensoren.

2. Lichten, reflecterende inrichtingen en elektrische uitrustingen 

 • grootlichten
 • dimlichten
 • standlichten
 • richtingaanwijzers
 • stoplichten
 • achtermistlichten
 • ...

De keuring van de lichten gebeurt aan de hand van een lichtregelaar en wordt vervolledigd door een visuele controle van de inspecteur.

3. Stuurinrichting en stuur

4. Assen, wielen, banden en ophanging

De keuring van de ophanging wordt uitgevoerd onder het voertuig en wordt vervolledigd door een visuele controle van de inspecteur.

5. Chassis en chassistoebehoren

6. De carrosserie

7. Tachograaf en/of snelheidsbegrenzer

8. Verplichte bijkomende uitrusting voor het vervoer van gevaarlijke goederen - "ADR-vervoer"

9. Gezichtsveld

 • ruiten
 • achteruitkijkspiegels
 • ruitenwissers
 • ....

10. Diverse verplichte inrichtingen

 • veiligheidsgordels
 • gevaarsdriehoek
 • ...

Beschikbaar in keuringscentra
Wondelgem | Sint-Niklaas | Stekene | Erembodegem | Brakel | Eeklo | Nazareth | Dendermonde

Terug naar overzicht