Oldtimer keuring

De autobus en autocar die in het verkeer gesteld zijn sinds meer dan 25 jaar kunnen ingeschreven worden als old-timers.

De old-timers zijn onderworpen aan een specifieke technische keuring. Deze keuring wordt uitgevoerd voor de eerste inschrijving als old-timer, of voor een inschrijving als old-timer op naam van een nieuwe eigenaar. Na de inschrijving wordt voor het voertuig een specifieke nummerplaat voor old-timers uitgereikt, de plaat "O". Beperkt toegelaten tot het verkeer

De voertuigen die sedert meer dan vijfentwintig jaar in gebruik zijn genomen en die uitgesloten zijn van volgend gebruik:

• commercieel en professioneel gebruik

• woon-werkverkeer en woon-schoolverkeer
• bezoldigd vervoer en met bezoldigd vervoer van personen gelijkgesteld gratis vervoer
• gebruik als werktuig of werkmiddel alsook voor interventieopdrachten.

Voor voertuigen uitgerust met rupsbanden wordt het gebruik beperkt tot:

• old-timermanifestaties
• proefritten binnen een straal van 3 km vanaf de stallingsplaats van het voertuig.


Wat wordt er gekeurd?

De old-timerkeuring verloopt overeenkomstig de bepalingen van de Ministeriële Instructie.


Afgeleverde documenten

Na de keuring worden de volgende documenten afgeleverd :

• een keuringsbewijs met de vermelding «Dit document geldt niet als technische keuring daar de staat van het voertuig niet is nagezien».
• een aanvraag om inschrijving als old-timer. Deze aanvraag moet door de verzekering naar de DIV gestuurd worden.

Beschikbaar in keuringscentra
Nazareth | Wondelgem | Sint-Niklaas | Stekene | Erembodegem | Brakel | Eeklo | Dendermonde

Terug naar overzicht