Periodieke keuring

Jaarlijkse periodieke keuring

De eerste periodieke keuring heeft plaatst 1 jaar na de eerste keuring. Nadien bedraagt de basisperiodiciteit tussen de opeenvolgende periodieke keuringen in principe 1 jaar.

Opgelet! Voor lichte bedrijfsvoertuigen bestemd voor speciale doeleinden, zoals de verhuur met chauffeur of autorijscholen, gebeurt de eerste periodieke keuring 6 maand na de eerste keuring. Nadien wordt de basisperiodiciteit van 6 maand tussen de verscheidene periodieke keuringen in principe behouden.

De periodieke keuring gebeurt in verschillende stappen :

Identificatie van het voertuig

Tijdens de keuring zal de inspecteur nagaan of de nodige documenten geldig zijn en of ze wel overeenkomen met het voertuig dat voorgereden wordt.

Boorddocumenten

 • inschrijvingsbewijs
 • gelijkvormigheidsattest
 • identificatieverslag

Gegevens van het voertuig

 • inschrijvingsplaat
 • chassisnummer
 • identificatieplaat

Milieukeuring

Naargelang het voertuigtype wordt een controle uitgevoerd op de uitlaatemissies, eerst door meetinstrumenten, nadien door een visuele controle van de uitlaatinrichting door de inspecteur.

 • rookmeting voor de dieselvoertuigen
 • meting van de uitlaatgassen voor de benzine- of LPG-voertuigen

Mechanische staat en werking van de onderdelen van het voertuig

Elk onderdeel, elk element dat deel uitmaakt van de verplichte uitrusting wordt gekeurd overeenkomstig de reglementaire en technische voorschriften. De algemene staat, de werking, de slag, het slijtage, lekken, lasnaden en gelijkvormigheid van de onderdelen worden gecontroleerd.

Hierna een overzicht van de te keuren groepen van elementen :

1. Reminrichting

 • bedrijfsrem
 • hulprem
 • parkeerrem

De keuring van de remmen wordt uitgevoerd op een remmentestbank en wordt vervolledigd door een visuele controle van de inspecteur.

2. Lichten, reflecterende inrichtingen en elektrische uitrustingen

 • grootlichten
 • dimlichten
 • standlichten
 • richtingaanwijzers
 • stoplichten
 • achtermistlichten
 • ...

De keuring van de lichten gebeurt aan de hand van een lichtregelaar en wordt vervolledigd door een visuele controle van de inspecteur.

3. Stuurinrichting en stuur

4. Assen, wielen, banden en ophanging
De keuring van de ophanging wordt uitgevoerd op een remmentestbank en wordt vervolledigd door een visuele controle van de inspecteur.

5. Chassis en chassistoebehoren

6. De carrosserie

7. Gezichtsveld

 • ruiten
 • achteruitkijkspiegels
 • ruitenwissers
 • ....

8. Diverse verplichte inrichtingen

 • veiligheidsgordels
 • gevaarsdriehoek
 • ...

Terug naar overzicht