Tweedehandskeuring

Administratieve procedure

De administratieve procedure heeft als doel de inschrijvingsaanvraag te laten vervolledigen en valideren door het keuringscentrum. Na de inschrijving moet het zwaar bedrijfsvoertuig een volledige technische keuring ondergaan, inclusief weging van het voertuig.

 

Vergoeding « tweedehandskeuring »

Raadpleeg het tarief van de vergoedingen.

Herinnering ! Voor een tweedehandskeuring hebt u de keuze tussen één van de 77 keuringscentra van het land.

Stap 1 : Identificatie van het voertuig

Tijdens de keuring zal de inspecteur nagaan of de nodige documenten geldig zijn en of ze wel overeenkomen met het voertuig dat voorgereden wordt.
Boorddocumenten
- het laatste inschrijvingsbewijs van het voertuig. Indien het inschrijvingsbewijs bestaat uit twee luiken (sinds 1 september 2013) moeten de twee luiken voorgelegd tijdens de tweedehandskeuring.
- het laatste keuringsbewijs (indien van toepassing)
- gelijkvormigheidsattest (niet voor voertuigen die uit de EU werden ingevoerd en die beschikken over een Europees homologatienummer).
- identificatieverslag
Gegevens van het voertuig
- chassisnummer
- inschrijvingsplaat :
ofwel de plaat hernomen op het inschrijvingsbewijs
ofwel een kentekenplaat die in het bezit is van de toekomstige eigenaar van het voertuig. In dit geval zal het voertuig ingeschreven worden op naam van de titularis van de kentekenplaat.
ofwel een "handelaarsplaat" (Z-plaat) of "proefrittenplaat" (ZZ-plaat)

Opgelet ! In het geval van een handelaars- of proefplaat moet het origineel inschrijvingsbewijs van de handelaars- of proefplaat samen met het inschrijvingsbewijs van het voertuig voorgelegd worden.

Stap 2 : Keuring van het voertuig

Voertuigen die minder dan 2 maanden geleden werden gekeurd worden onderworpen aan een "visuele keuring".
Concreet betekent dit dat de milieuhinder, de ophanging en de lichten enkel op visuele wijze gekeurd worden zonder aanwending van meetapparatuur. De remmentest wordt wel uitgevoerd met de nodige meetapparatuur. Deze vereenvoudigde vorm van tweedhandskeuring blijft voor het overige een volledige keuring.
 
De voertuigen die kunnen genieten van deze vereenvoudigde keuring moeten aan de twee volgende voorwaarden voldoen:
de laatste volledige keuring moet minder dan 2 maanden geleden plaatsgehad hebben in België of in een andere lidstaat van de Europese Unie;
het voertuig moet beschikken over een groen keuringsbewijs met normale geldigheid, afgeleverd in België of in een andere lidstaat van de Europese Unie conform de geldende Europese Richtlijnen betreffende de technische controle van motorvoertuigen en aanhangwagens.
 
De voertuigen die niet voldoen aan deze criteria, of waarbij tijdens de visuele keuring een tekortkoming wordt vastgesteld, worden onmiddellijk aan de volledige keuring onderworpen, waarbij de uitlaatgassen, de ophanging en de lichten wel met meetapparatuur worden getest.

Stap 3 : Afgeleverde documenten

1. Keuringbewijs

- De voertuigen onderworpen aan de volledige keuring

Voor zover het voertuig geen administratieve of technische gebreken vertoont wordt een groen keuringsbewijs afgeleverd met een geldigheidsduur van 1 jaar.
Bij tweedehandskeuringen wordt geen bonus toegekend.

- De voertuigen onderworpen aan de visuele keuring

Voor zover het voertuig geen administratieve of technische gebreken vertoont wordt een document ‘visuele keuring van het voertuig' afgeleverd met een geldigheidsduur van 1 jaar te rekenen vanaf de datum van de laatste volledige keuring. Hiernaast wordt op het vorig keuringsbewijs een manuele stempel aangebracht. Deze twee documenten moeten samen aan de koper van het voertuig overhandigd worden.
Bij tweedehandskeuringen wordt geen bonus toegekend.

 

2. Tweedehandsrapport

Naast een volledige technische keuring van het voertuig wordt een bijkomende diagnose uitgevoerd. Het resultaat van de 33 bijkomende gecontroleerde punten wordt hernomen in het tweedehandsrapport. Dit rapport geeft een beeld weer van de staat van het voertuig op het ogenblik dat het voorgereden wordt, waardoor de potentiële koper over belangrijke informaties beschikt. Dit document blijft 2 maanden geldig.

 

3. Aanvraag tot inschrijving
De nieuwe koper van het voertuig moet de aanvraag tot inschrijving aan de DIV overmaken via zijn verzekering. Dit document blijft 2 maanden geldig.


4. Car-Pass
Voorts zal ook een CAR-PASS automatisch afgeleverd worden samen met het tweedehandsrapport. Dit document is een officiële waarborg voor de reële kilometerstand en verhelpt dus een mogelijke vervalsing van de kilometerteller. Iedere particulier of beroeps die een tweedehandswagen verkoopt moet een Car-Pass afleveren aan de koper, die zo de evolutie van de kilometerstand kan nagaan en de werkelijke waarde van het voertuig kan inschatten.
Een Car-Pass met minder dan 4 gegevens in verband met de kilometerstand is volledig gratis.

Zonder Car-Pass is de verkoop niet geldig en hebt u recht op terugbetaling.

Car-Pass werd in 2006 opgericht door FEDERAUTO, FEBIAC en de 10 erkende leden-ondernemingen voor autokeuring van GOCA om te strijden tegen de fraude op de kilometertellers. Het keuringscentrum maakt de kilometerstand over aan de v.z.w. Car-Pass op het ogenblik van de keuring. Alle ingezamelde kilometerstanden worden in een database opgeslagen. Meer inlichtingen op www.car-pass.be.

Stap 5 : Administratieve regularisatie

De nieuwe eigenaar moet het voertuig voorrijden voor een "administratieve regularisatie" na de inschrijving en voor de indienststelling. De administratieve regularisatie omvat een administratieve keuring, een weging en het opstellen van een nieuw identificatieverslag overeenkomstig de nieuwe inschrijving.

Bron: Koninklijk Besluit 01/06/2011

Terug naar overzicht