LPG/CNG

Wanneer moet een keuring uitgevoerd worden voor LPG (Liquified Petroleum Gas) of CNG (Compressed Natural Gas) ?

De LPG-keuring is verplicht in 3 gevallen :

1. bij de indienststelling van de LPG-installatie

Iedere auto die met een LPG-installatie werd uitgerust, moet binnen dertig dagen volgend op de montage bij een keuringcentrum worden aangeboden voor een volledige controle van de LPG-installatie (met uitzondering van voertuigen die oorspronkelijk door de constructeur zijn uitgerust met een LPG-installatie).

Opgelet ! Voor voertuigen ingevoerd uit lidstaten van de Europese Economische Ruimte: De LPG-installatie mag gemonteerd worden door een buitenlandse installateur. Voor voertuigen met een LPG-installatie uitgerust na 1 juli 2001 moet het voertuig in het bezit zijn van een buitenlands inschrijvingsbewijs met de vermelding "LPG", of indien dit niet het geval is, dan moet de invoerder het inschrijvingsbewijs uit de lidstaat voorleggen dat bevestigt dat de LPG-installatie voldoet aan de R-6700 of R-6701.Indien dit niet het geval is zal de installatie als niet gelijkvormig beschouwd worden en zal het voertuig een rood keuringsbewijs krijgen met vermelding van verbod tot het verkeer.

2. tijdens de voorziene periodieke keuringen van het voertuig

3. wanneer een LPG-installatie wordt gedemonteerd

Terug naar overzicht