Periodieke keuring

Jaarlijkse periodieke keuring

De eerste periodieke keuring heeft plaatst 1 jaar na de eerste keuring. Nadien bedraagt de basisperiodiciteit tussen de opeenvolgende periodieke keuringen in principe 1 jaar.

Vergoeding:  Raadpleeg hier het tarief van de vergoedingen.

Herinnering !
Voor een eerste keuring hebt u de keuze tussen één van de 77 keuringscentra van het land.

 

Bonussysteem

Onder bonussysteem verstaat men dat deze jaarlijkse periodiciteit tot op 2 jaar kan gebracht worden indien het voertuig aan alle volgende punten voldoet :

  1. Een groen keuringsbewijs zonder beperking van de normale geldigheid moet afgeleverd worden na de laatste periodieke keuring;
  2. De kilometerstand van het voertuig bedraagt nog geen 100.000 kilometers ;
  3. Het voertuig wordt tijdig voorgereden;
  4. Het voertuig is maximaal 6 jaar oud;
  5. Indien het voertuig een aanhangwagen trekt, de maximale toegelaten massa van deze mag 750 kg niet overschrijden.

In dat geval krijgt het voertuig een keuringsbewijs met een geldigheidsduur van 2 jaar. De voertuigen die niet aan de hierboven vermelde voorwaarden voldoen kunnen niet genieten van de tweejaarlijkse keuring en moeten jaarlijks voorgereden worden.

Opgelet !
Het bonussysteem is van toepassing op de wagens, de wagens voor dubbel gebruik en de minibussen, behalve indien de bovenvernoemde voertuigen uitgerust zijn met een koppelingssysteem bestemd voor het trekken van aanhangwagens met een maximaal toegelaten massa van meer dan 750 kg. Deze voertuigen blijven onderworpen aan de jaarlijkse keuring. Voertuigen bestemd voor het betalend vervoer van personen, rijschoolvoertuigen en voertuigen die verhuurd worden met chauffeur blijven een periodiciteit van 6 maanden behouden.

Terug naar overzicht