Inlichtingen - Suggesties - Klachten

Tot wie kan u zich wenden ?


EERST
U wendt zich tot de verantwoordelijke van het keuringscentrum/examencentrum. Iets bespreken kan veel oplossen.

NADIEN
Indien u met vragen blijft zitten kan u zich richten tot de directie van de onderneming waartoe het keuringscentrum behoort. Klachten dienen schriftelijk neergelegd te worden. 

SBAT nv

t.a.v. de Kwaliteitscoördinator 
Poortakkerstraat 129
9051 Sint-Denijs-Westrem

sbat@sbat.be


INDIEN U NOG GEEN AFDOEND ANTWOORD HEEFT GEKREGEN 

 

Autokeuring


Vlaamse Overheid
Departement Mobiliteit en Verkeersveiligheid
Afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid
Cel Homologatie en Technische Keuring
Koning Albert II-laan 20 bus 2
1000 Brussel

Bovendien zijn in elk centrum speciale brievenbussen voorzien, waarin u zowel klachten als suggesties kan deponeren. De inhoud van deze brievenbussen wordt regelmatig behandeld om passende acties te kunnen treffen.

 

Rijbewijs


U bent uitgesteld op het praktijkexamen ?

VERHAALPROCEDURE

Na tweemaal niet slagen voor het praktijkexamen mag u tegen de genomen beslissing van het laatste praktijkexamen in beroep gaan door binnen 15 dagen na het examen een aangetekend verzoekschrift te richten aan de Voorzitter van de Beroepscommissie van het gewest waar uw examen werd afgelegd.

Het verzoekschrift moet de naam, voornaam en geboortedatum van de kandidaat vermelden, alsmede het examencentrum waar het examen werd afgenomen en de datum daarvan. Het moet door de kandidaat ondertekend worden. Het verzoekschrift moet met redenen omkleed zijn door feiten die alleen betrekking hebben op de personen en de omstandigheden van plaats, tijd en procedure waaronder het examen werd afgelegd.

Voor het Vlaamse Gewest: 
Vlaamse Overheid 
Dep. Mobiliteit en Openbare Werken
Afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid
Koning Albert II laan 20 bus 2
1000 Brussel

Voor hogervermeld verzoekschrift dient een bedrag van 12,50€ betaald te worden. U zal een schrijven ontvangen met het rekeningnummer waarop dit bedrag moet gestort worden.