Inlichtingen - Suggesties - Klachten

Tot wie kan u zich wenden ?


EERST
U wendt zich tot de verantwoordelijke van het keuringscentrum/examencentrum. Iets bespreken kan veel oplossen.

NADIEN
Indien u met vragen blijft zitten kan u zich richten tot de directie van de onderneming waartoe het keuringscentrum behoort. Klachten dienen schriftelijk neergelegd te worden. 

SBAT nv

t.a.v. de Kwaliteitscoördinator 
Poortakkerstraat 129
9051 Sint-Denijs-Westrem

sbat@sbat.be


INDIEN U NOG GEEN AFDOEND ANTWOORD HEEFT GEKREGEN 

 

Autokeuring


Vlaamse Overheid
Departement Mobiliteit en Verkeersveiligheid
Afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid
Cel Homologatie en Technische Keuring
Koning Albert II-laan 20 bus 2
1000 Brussel

Bovendien zijn in elk centrum speciale brievenbussen voorzien, waarin u zowel klachten als suggesties kan deponeren. De inhoud van deze brievenbussen wordt regelmatig behandeld om passende acties te kunnen treffen.

 

Rijbewijs


U bent uitgesteld op het praktijkexamen ?

VERHAALPROCEDURE

Indien U niet geslaagd bent voor het praktijkexamen, of indien u of uw begeleider wegens een onregelmatigheid uitgesloten wordt voor een bepaalde termijn, kan u tegen de genomen beslissing in beroep gaan. 

U stuurt hiervoor binnen de 15 kalenderdagen een aangetekend verzoekschrift naar de beroepscommissie van de bevoegde Vlaamse overheid.

Het moet volgende elementen bevatten:

  • naam, geboortedatum, postadres, telefoonnummer en mailadres van de kandidaat-bestuurder
  • datum en examencentrum waar het examen werd afgenomen
  • redenen van het beroep, gestaafd door feiten over de omstandigheden waaronder het examen werd afgelegd


U stuurt het verzoekschrift aan de

Vlaamse Overheid,

Departement Mobiliteit en Openbare Werken,

Koning Albert II laan 20 bus 2,

1000 Brussel.

 

Een verzoekschrift kost 29 euro. U zal een schrijven ontvangen met het rekeningnummer waarop dit bedrag gestort moet worden.