Het Overlegcomité heeft op vrijdag 30 oktober 2020 verstrengde maatregelen aangekondigd om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Conform de beslissingen van het Overlegcomité worden de rijexamens en rijlessen, inclusief het terugkommoment, tot nadere berichtgeving opgeschort. De komende week werkt de Vlaamse overheid in overleg met federale en gewestelijke overheden het juridisch kader uit om de gevolgen van het stilleggen van de rijexamens en rijlessen op te vangen.

Het gaat om alle rijopleidingen, het terugkommoment, de nascholing in het kader van vakbekwaamheid en de theoretische en praktische examens voor het behalen van het rijbewijs. Meer details over de verlenging van termijnen, geldigheid van documenten en andere praktische informatie volgen zodra mogelijk.

ALLE RIJEXAMENS ZIJN OPGESCHORT VANAF 02/11/20

De wettelijke voorziene termijnen voor opleidingen en examens worden verlengd tot en met 30/09/2021. Zo krijgt u voldoende tijd om uw nieuwe afspraak in te plannen zodra het weer mogelijk wordt, maar gelieve daarmee ook niet te wachten tot het laatste moment.