Al meer dan een jaar gebruiken personenwagens die zonder afspraak voorrijden in het keuringscentrum te Stekene de ingang via Zavelstraat 25. Na een grondige evaluatie van dit proefproject werd deze situatie als een verbetering gezien voor zowel onze klanten als onze buren.

Daarom zal de ingang via de Zavelstraat nu voorzien worden van een definitieve dubbele aanvoerstrook met eigen toegang vanop de openbare weg. We hopen hiermee de duidelijkheid bij het betreden van ons terrein te vergroten en zo ook een vlottere bediening van onze klanten te bekomen. De nodige signalisatie werd reeds voorzien langs de toegangswegen. Deze blijven immers onveranderd t.o.v. de huidige situatie (zie verdeling van de verschillende voertuigcategorieën op schets hierboven).

De geplande werken zullen aanvatten op 30/09/19 en het einde wordt voorzien midden november 2019. Voor onze klanten wordt slechts minimale hinder verwacht aangezien de huidige inrit via de Zavelstraat tijdens de volledige duur van de werken open zal blijven.