Ingevolge de voorschriften in het kader van veiligheid en gezondheid van de kandidaten, de begeleiders/instructeurs en de medewerkers wordt er voor alle examens enkel gewerkt op afspraak.

Theorie-examen

Afspraken enkel online


Praktijkexamen

Belangrijk!

Door de coronacrisis waren de examencentra in 2020, gedurende twee periodes van lockdown, ruim 4 maanden gesloten. Dat maakt dat er zo’n 35.000 examens ingehaald moeten worden, boven op de normale werking. Dit leidt momenteel spijtig genoeg tot een beduidend langere wachttijd, die kan oplopen tot 6 maanden voor het praktijkexamen B. De examencentra doen er alvast alles aan om iedereen zo goed mogelijk te helpen.

Bereid je goed voor als je examen komt afleggen. Nog te vaak moet een examen uitgesteld worden omwille van administratieve of technische redenen, zoals het ontbreken van de juiste documenten, een voertuig dat niet voldoet, enz. Check zeker onze brochure waarin duidelijk omschreven staat welke documenten je moet bijhebben.  

Daarnaast is het ook belangrijk om goed te oefenen zodat de kans op slagen optimaal is. De plaatsen zijn momenteel schaars, benut ze ten volle. Succes alvast!

Vrije begeleiding

Het praktijkexamen kan enkel op afspraak afgelegd worden.

In kader van de mogelijkheden en de geldigheid van uw voorlopig rijbewijs kan U via dit contactformulier een afspraak aanvragen.

U zal uiterlijk binnen 3 werkdagen (termijn voor annulatie van afspraken) een antwoord kunnen verwachten.


Vrije begeleiding andere categorieën ( C en D, A en G)

Voor deze andere categorieën helpen wij U graag verder via telefoon.


Rijschool

Indien U het examen wenst af te leggen via een erkende rijschool , dient U contact te nemen met de rijschool om een afspraak te plannen.