Examencentra:

Ingevolge beslissing van de Vlaamse Regering worden de examens opgeschort voor onbepaalde tijd.

Er gaan dus geen theorie en praktijkexamens door.

Nieuwe afspraken zullen kunnen worden vastgelegd wanneer maatregelen afgevoerd worden; voordien heeft geen zin omdat niet geweten is voor welke periode de sluiting, ingevolge CORONA-crisis, effectief zal worden doorgevoerd.

Wanneer ten gevolge van deze opschorting de verplichtingen met dwingende termijnen niet kunnen worden nageleefd, zal aan de betrokkenen een uitstel worden verleend.

In de loop van de komende dagen zullen de modaliteiten hiervan bekend gemaakt worden.

Van zodra bekend houden we U op de hoogte.

Dank voor uw begrip