Beste klant,
Zoals weergegeven in de media is er op de dagen van keuring zonder afspraak een aanzienlijke drukte. Om dit beheersbaar te houden voor zowel onze medewerkers als de gemeenten (op vlak van mobiliteit) zal er vanaf nu gewerkt worden met tijdslots.


Dit houdt in dat op dagen van keuring zonder afspraak er door een verkeerssteward de parking zal gevuld worden. Nadien wordt de poort gesloten en wordt aan de mensen die niet op de terreinen van S.B.A.T. nv staan gevraagd op een later moment terug te keren.


Dit systeem wordt ingevoerd omdat wij gemerkt hebben dat anders belangrijke hoofdwegen en kruispunten geblokkeerd worden door de rij van wachtenden.
In samenspraak met lokale gemeentebesturen en de politie werd dit afgesproken. De mobiliteit van doorgaand verkeer is immers belangrijk. De wegcode dient ten allen tijde gerespecteerd. In geval van blokkeringen zal de politie optreden.


Graag danken wij u voor uw medewerking.
S.B.A.T. nv