Het aanrijden van personenwagens op vrijdag 05.08.2022 dient te gebeuren via de Wissenstraat.

Dit werd afgesproken met de politie van Dendermonde omwille van het invoeren van éénrichtingsverkeer.

Dit met het doel 'Hoogveld' te vrijwaren op opstroppingen.

Dank je voor dit na te leven.