Op 1 maart 2017 wijzigen in het Vlaams en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest de regels inzake de periodiciteit van de keuring voor zware bedrijfsvoertuigen van meer dan 3,5T (categorie N2, N3, O3 en O4), alsook de ADR-voertuigen bestemd voor het vervoer van gevaarlijke goederen. 
De eerste periodieke keuring voor bovenstaande voertuigen vindt plaats 1 jaar na de eerste keuring. Nadien bedraagt de basisperiodiciteit 1 jaar in plaats van 6 maand zoals voorheen. Hierdoor wordt het bonussysteem afgeschaft. Anderzijds is de nieuwe periodiciteit niet van toepassing voor herkeuringen ingevolge een keuring uitgevoerd vòòr 1 maart 2017; maar enkel voor keuringsbewijzen afgeleverd vanaf 1 maart 2017.