Vanaf 16/12/19 starten de werken voor de verbreding van de aanvoerstroken voor het keuringscentrum Erembodegem. Deze investering zal zorgen voor een extra aanvoerstrook voor de vrachtwagenlijnen - lopend van aan de openbare weg tot aan het gebouw. Tegelijkertijd zullen de aanvoerstroken voor de personenwagens verbreed worden.

In een eerste fase wordt een extra verharding voorzien aan de zijde van lijn 1, naast het examencentrum. In januari 2020 wordt een extra strook verhard aan de kant van lijn 6, zijde Watermolenstraat.

Tijdens de werken zullen alle lijnen in gebruik kunnen blijven. Er kan enige beperking van de aanvoercapaciteit voor autokeuring en parkeergelegenheid voor examencentrum zijn tijdens de werken, maar we trachten eventuele hinder tot een minimum te beperken.