Zijn de keuringscentra open?

Ja. Alle keuringsactiviteiten zijn hervat met een gespreide en veilige aanpak:

 • De eigenaars van voertuigen die normaal tussen 13 maart en 3 mei gekeurd dienden te worden, ontvangen een nieuwe uitnodiging voor de autokeuring zodat de inhaalkeuringen gespreid kunnen worden.
 • Ga je naar een keuringscentrum? Respecteer de veiligheidsmaatregelen ter plaatse door alleen te komen zonder andere passagiers, social distancing te handhaven en elektronisch te betalen. Gelieve je boorddocumenten op de passagierszetel klaar te leggen en de vensters te openen zodat het voertuig goed verlucht wordt.
 • Ook zullen een groot deel van de keuringen op afspraak verlopen, een overzicht:
   
  • Personenwagens: ENKEL OP AFSPRAAK voor alle type keuringen (gewone periodieke keuring, keuring voor verkoop, herkeuring, etc.)
  • Lichte vrachten, lichte aanhangwagens en kampeervoertuigen (< 3,5 ton): uitgebreide mogelijkheid tot keuring op afspraak, dus het maken van een afspraak wordt sterk aangeraden. In de keuringscentra van Zwijnaarde en Sint-Denijs-Westrem kunnen deze voertuigen uitsluitend op afspraak gekeurd worden.
  • Zware bedrijfsvoertuigen (> 3,5 ton): kunnen vrij voorrijden zonder afspraak

Een afspraak maken kan 24/24u online via de "MAAK EEN AFSPRAAK" button rechts bovenaan deze pagina.

Is er een uitstel van de keuringstermijnen voorzien?

Ja. Om de heropstart van alle keuringsactiviteiten gespreid en veilig te laten verlopen, wordt er uitstel voorzien. Voertuigen die normaal tussen 13 maart en 3 juni dienden gekeurd te worden, krijgen een uitzonderlijke verlenging van de geldigheid van het keuringsbewijs tot en met 4 november 2020. Wacht deze einddatum echter niet af om een afspraak te maken! Maak een afspraak van zodra u uw (nieuwe) uitnodiging heeft ontvangen; we hebben tijd voorzien voor de keuring van uw voertuig, maar kunnen het vlot maken van een afspraak na de voorgestelde periode niet meer garanderen.

Mijn personenauto is vier jaar geworden in de periode van 13 maart tot 3 juni en diende een eerste keer gekeurd te  worden. Geldt hiervoor ook een uitstel?

Ja, ook hier krijgen de voertuigeigenaars een specifiek uitstel tot 4 november 2020.

Wat met keuringen die vervallen na 3 juni 2020?

Ook voor deze voertuigen herneemt de gewone werking, zij het dus grotendeels op afspraak (zie hierboven voor mogelijkheden per voertuigcategorie).

U komt naar de keuring vóór de vervaldag van uw keuringsbewijs (mét afspraak indien nodig of gewenst); er is geen uitstel van de keuringstermijn voorzien.

Mijn wagen moet herkeurd worden. Geldt hiervoor ook een uitstel?

Nee, er is geen uitstel voorzien voor herkeuringen.

Het keuringsbewijs van mijn voertuig is vervallen. Moet ik nu direct naar de autokeuring?

Komt je wagen niet in aanmerking voor een uitstel? Dan mag je met de wagen enkel nog de kortste weg naar het keuringscentrum afleggen. Maak 24/24u een afspraak online!

Mag ik met mijn niet-gekeurd voertuig nog op de openbare weg komen?

Voertuigen waarvoor uitstel voor de autokeuring is gegeven, kunnen blijven rijden op de openbare weg.

 • De politiediensten en verzekeraars zijn op de hoogte van de uitstelmaatregel. Deze voertuigen hoeven in tussentijd geen nieuw keuringsbewijs aan te vragen waarop de verlenging is toegepast.
 • Andere voertuigen, waarvoor geen uitstel is gegeven, mogen niet op de openbare weg komen als het keuringsbewijs is vervallen, tenzij om de kortste weg naar het keuringscentrum of de herstellingsdienst af te leggen.

Het formulier “aanvraag tot inschrijving” van mijn tweedehandswagen is al meer dan twee maanden oud en dus vervallen. Wordt de geldigheid van dit document ook verlengd?

Nee, in dit geval moet er een nieuwe tweedehandskeuring uitgevoerd worden. U dient hiervoor een afspraak te maken in één van onze keuringscentra.

Zal ik een toeslag voor laattijdigheid moeten betalen?

Voor voertuigen waarvoor een uitstel is voorzien, begint de laattijdigheid pas te tellen vanaf 4 november, wanneer het uitstel van de keuring verlopen is.

Voor voertuigen waarvoor geen uitstel is voorzien, begint de laattijdigheid zoals normaal te tellen vanaf het moment dat het keuringsbewijs vervallen is. De periode van 13 maart tot en met 3 mei, waarin de keuringscentra slechts beperkt of niet open waren, wordt uiteraard niet meegeteld in de berekening van laattijdigheid.

Mijn voertuig kwam in aanmerking voor een bonusjaar, maar door het uitstel zijn de zes jaar en/of 100 000 km overschreden? Ben ik mijn bonusjaar kwijt?

Nee, niet noodzakelijk. Voor voertuigen waarvoor uitstel van keuring wordt gegeven, is het criterium van aantal kilometers verhoogd naar 110 000 km. Voor het criterium van de leeftijd wordt gekeken of je wagen jonger was dan zes jaar was in de periode van twee maanden voorafgaand aan de referentiedatum van de keuring.

Wijzigt de referentiedatum van een voertuig?

Nee, de referentiedatum wijzigt niet. De verlenging van het keuringsbewijs tot 4 november impliceert dus niet dat een voertuig volgend jaar (2021) ook pas tegen 4 november moet gekeurd zijn.

Voorbeeld: Stel dat een wagen normaal tegen 18 april 2020 diende  te worden gekeurd, dan komt je  wagen in aanmerking voor een uitstel tot 4 november 2020. Als de inhaalkeuring uiteindelijk plaatsvindt op bijvoorbeeld 2 november 2020, dan zal het keuringsbewijs geldig zijn tot 18 april 2021. In 2021 worden alle voertuigen dus terug gekeurd in dezelfde periode als vroeger.

U heeft dus geen voordeel bij het langer uitstellen van uw keuring; de tijd tussen deze keuring en volgende keuring zal gewoon korter worden.

Zijn er uitzonderingsmaatregelen voor de ADR-beproevingsattesten van de tank?

Ook hier geldt een specifieke verlenging om de gespreide en veilige aanpak te garanderen:

 • Uitzonderlijk blijven alle periodieke of tussentijdse keuringen van de tanks waarvan de geldigheid vervalt tussen 1 maart 2020 en 1 augustus 2020 geldig tot 30 augustus 2020.
 • Deze keuringen moeten worden uitgevoerd vóór 1 september 2020.

Zijn er uitzonderingsmaatregelen wat betreft de geldigheidsduur van het ADR-keuringsdocument?

Ook hier geldt een specifieke verlenging om de gespreide en veilige aanpak te garanderen:

 • Uitzonderlijk blijven alle ADR-keuringsdocumenten waarvan de geldigheid vervalt tussen 1 maart 2020 en 1 augustus 2020 geldig tot 30 augustus 2020.
 • Deze technische keuringen moeten uitgevoerd worden vóór 1 september 2020. De geldigheidsperiode van het nieuwe ADR-keuringsdocument begint bij de laatste vervaldatum die vermeld wordt op het te verlengen of te vernieuwen ADR-keuringsdocument.

Zijn de buitenlandse instellingen en politiediensten op de hoogte van de uitsteltermijnen?

Mensen die uitstel hebben gekregen voor de periodieke keuring van hun personenauto, kampeerwagen of licht bedrijfsvoertuig kunnen op https://www.vlaanderen.be/vlaamse-maatregelen-tijdens-de-coronacrisis/vlaamse-coronamaatregelen-rond-mobiliteit een drietalig document downloaden met de Vlaamse coronamaatregelen bij de keuring. Dit document beschrijft voor buitenlandse instellingen en politiediensten in drie talen (Nederlands, Engels en Frans) de uitsteltermijnen voor de keuring die door corona werden toegestaan en heeft daarnaast geen wettelijke waarde. Het document is bedoeld voor (inter)nationale privéverplaatsingen, (inter)nationaal personenvervoer en (inter)nationaal transport van goederen. Naast de coronamaatregelen rond de technische keuring vermeldt het document ook de maatregelen rond vakbekwaamheid (code 95), het vervoer van gevaarlijke goederen over de weg (ADR) en de keuring van een tachograaf en snelheidsbegrenzer.

Is er uitstel van keuring voor de tachograaf en de snelheidsbegrenzer?

Ja, de geldigheid van de installatieplaatjes afgeleverd tussen 1 maart 2018 en 31 augustus 2018 wordt verlengd met zes maanden.

Wat zijn de veiligheidsmaatregelen die ik moet respecteren als ik met mijn wagen naar het autokeuringscentrum ga?

Ga je naar een keuringscentrum? Respecteer de veiligheidsmaatregelen ter plaatse door alleen te komen zonder andere passagiers, social distancing te handhaven en elektronisch te betalen. Concreet vragen we het volgende aan onze klanten:

 • Zet bij aankomst alle ramen open (indien het niet regent) en zet de ventilatie/airco af.
 • Stap vóór het binnenrijden van het keuringscentrum uit uw wagen, leg alle noodzakelijke documenten klaar op de passagierszetel en meld aan onze medewerker voor welke keuring u het voertuig voorrijdt (periodieke keuring, keuring voor verkoop, keuring trekhaak,…). Gelieve ook de uitgeprinte bevestigingsmail van uw afspraak aan onze medewerker te tonen!
 • Ga daarna naar het einde van de keuringslijn langs het gebouw heen.
 • Respecteer aan de kassa het maximaal toegelaten aantal personen. Wacht eventueel uw beurt af buiten en zorg voor aangepaste kledij (eventueel paraplu) afhankelijk van de weersomstandigheden.

En belangrijk om nog eens te herhalen: ENKEL ELEKTRONISCH BETALEN MOGELIJK!

Ik vertoon een of meerdere symptomen van COVID-19. Kan ik mijn voertuig laten keuren?

Nee, voor de veiligheid van zowel de klanten als het personeel, vragen we dat voertuigeigenaars het keuringscentrum niet betreden en terugkomen wanneer er geen symptomen meer zijn.

Ga je naar een keuringscentrum? Respecteer de aanbevolen veiligheidsmaatregelen ter plaatse door alleen te komen zonder andere passagiers, social distancing te handhaven en elektronisch te betalen.