Ingevolge de voorschriften in het kader van veiligheid en gezondheid van de kandidaten, de begeleiders/instructeurs en de medewerkers wordt er voor alle examens enkel gewerkt op afspraak.

Theorie-examen

Afspraken enkel online


Praktijkexamen

Belangrijk!

Bereid je goed voor als je examen komt afleggen. Nog te vaak moet een examen uitgesteld worden omwille van administratieve of technische redenen, zoals het ontbreken van de juiste documenten, een voertuig dat niet voldoet, enz. Check zeker onze brochure waarin duidelijk omschreven staat welke documenten je moet bijhebben.  

Daarnaast is het ook belangrijk om goed te oefenen zodat de kans op slagen optimaal is. De plaatsen zijn momenteel schaars, benut ze ten volle. Succes alvast!


Vrije begeleiding categorie B

Gelet op de verlenging van de overgangsperiode omwille van de coronacrisis lopen de wachttijden voor het afleggen van een praktijkexamen nog steeds uit.

=> Indien u problemen ondervindt bij het laden van het inlogscherm kan u de toetsencombinatie SHIFT+F5 indrukken om de cache van uw browser te ledigen. Probeer nadien opnieuw.

Gelet op de stormloop op de examenplaatsen vrije begeleiding kan het zijn dat u niet onmiddellijk een afspraak vindt; we raden aan regelmatig de website te consulteren; er zijn immers nu en dan annulaties van examens en dus plaatsen die vrij komen. Afspraken worden enkel online geboekt, niet telefonisch.


Vrije begeleiding andere categorieën (C en D, A en G)

Voor deze andere categorieën helpen wij u graag verder via een telefonische afspraak.


Rijschool

Indien U het examen wenst af te leggen via een erkende rijschool, dient u contact te nemen met de rijschool om een afspraak in te plannen.