Beste Kandidaat,

De examencentra starten gefaseerd op:

Vanaf 18/05/2020:

 • Theorie-examens voor alle categorieën ( zonder afspraak maar met respect voor afstand)
 • Praktijkexamens voor de categorieën AM, A, A1, A2, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE (bromfietsen, motorfietsen, vrachtwagens en bussen)
 • Herstelexamens voor alle categorieën ( vervallen verklaarden).

Vanaf 25/05/2020:

 • Praktijkexamens categorie B (personenwagens)
 • Praktijkexamens categorie BE (personenwagen met aanhangwagen)
 • Praktijkexamens categorie G (landbouwvoertuigen).

Naar aanleiding van de coronamaatregelen werden activiteiten i.v.m. rijopleidingen en examens voor het rijbewijs opgeschort sinds 16 maart 2020. Dit impliceert dat een inhaalbeweging moet worden gemaakt en dat nieuwe afspraken moeten worden geboekt. Omdat in een aantal gevallen rekening moet worden gehouden met wettelijk voorziene termijnen waarin een opleiding moet worden gevolgd of een examen moet worden afgelegd, heeft Vlaams minister van mobiliteit en openbare werken Lydia Peeters, beslist om uitstel te verlenen tot 31 december 2020 ( zie verder).

Corona: veiligheidsmaatregelen:

Om veiligheid en gezondheid van zowel de kandidaten, de begeleiders/instructeurs als de medewerkers te garanderen dienen volgende maatregelen strikt nageleefd te worden:

 • Alle regels rond ‘physical distancing’, handen hygiëne, ….
 • Er kan enkel elektronisch worden betaald.
 • Kandidaten bieden zich aan voor het praktijkexamen met een voertuig in propere en hygiënische staat (binnenkant).
 • Aangezien in het voertuig geen minimumafstand van 1,5 m kan worden gegarandeerd is het dragen van een mondmasker verplicht, zowel voor de kandidaat, de begeleider/instructeur als de examinator. De kandidaat en begeleider/instructeur dienen zelf over een mondmasker te beschikken. Mondmaskers worden niet ter beschikking gesteld in het examencentrum.

Overgangsmaatregelen:

Wanneer ten gevolge van de opschortingsperiode (van 16/03/2020 t.e.m. 17/05/2020), de verplichtingen met dwingende termijnen niet konden worden nageleefd (bv. omwille van het vervallen van de geldigheid van het voorlopig rijbewijs), wordt aan de betrokkene een uitstel verleend.

Volgende overgangsmaatregelen zijn van toepassing:

 1. Wanneer de geldigheid van het theorie-examen vervallen is na 15/03/2020, mag u toch nog het praktijkexamen afleggen tot en met 31/12/2020 zonder eerst opnieuw te moeten slagen voor het theorie-examen.
 2. Wanneer de geldigheid van uw voorlopig rijbewijs vervallen is na 15/03/2020, wordt deze geldigheid verlengd tot en met 30/09/2020. U mag dus tot en met 30/09/2020 blijven oefenen met uw voorlopig rijbewijs. Het praktijkexamen mag u in dit geval afleggen met uw huidig voorlopig rijbewijs tot en met 31/12/2020 zonder bijkomend verplichte lessen te moeten volgen.  Na elke 2 mislukkingen (alle voorgaande mislukkingen worden meegeteld) dient u wel telkens 6 uur praktijkles in een erkende rijschool te volgen (origineel attest voor te leggen in het examencentrum).
 3. Wanneer de geldigheid van uw gevolgde lessen (theorie en praktijk) bij een erkende rijschool vervallen is na 15/03/2020, wordt de geldigheid van deze lessen verlengd tot en met 31/12/2020.
 4. Wanneer de geldigheid van uw geslaagd examen op privéterrein vervallen is na 15/03/2020, wordt de geldigheid van dit examen verlengd tot en met 31/12/2020.
 5. Wanneer u al een afspraak had voor een examen en u deze afspraak werd geannuleerd omwille van de opschorting van de examens, moet u voor deze afspraak geen retributiebijslag betalen.

FAQ

Geldigheid examens

De geldigheid van mijn theorie-examen is vervallen na 15.03.2020. Wat nu?

Indien de geldigheidsduur van je theorie-examen (3 jaar) is vervallen na 15.03.2020, dan mag je tot en met 31.12.2020 toch het praktijkexamen afleggen, zonder eerst opnieuw te moeten slagen voor het theorie-examen.

Wil je je huidige voorlopig rijbewijs omwisselen of een nieuw voorlopig rijbewijs bekomen, dan kan dit met je vervallen theorie-examen tot en met 30.09.2020.

De geldigheid van mijn examen afgelegd op privéterrein is vervallen na 15.03.2020. Wat nu?

Indien de geldigheid van je examen op privéterrein (1 jaar of 3 jaar) is vervallen na 15.03.2020, dan wordt de geldigheid van dit examen verlengd tot en met 31.12.2020 en mag je tot en met 31.12.2020 toch het praktijkexamen op de openbare weg afleggen, zonder eerst opnieuw te moeten slagen voor het examen op privéterrein.

De geldigheid van mijn examen “Basiskwalificatie” in het kader van het bekomen van een bewijs van vakbekwaamheid (code 95), is vervallen na 15.03.2020. Wat nu?

Indien de geldigheid van je examen “Basiskwalificatie” (3 jaar) is vervallen na 15.03.2020, dan wordt de geldigheid van dit examen verlengd tot en met 31.12.2020.

Geldigheid voorlopig rijbewijs

De geldigheid van mijn voorlopig rijbewijs is vervallen na 15.03.2020. Wat nu?

Indien de geldigheid van je voorlopig rijbewijs is vervallen na 15.03.2020, dan wordt deze geldigheid verlengd tot en met 31.12.2020. Tot en met 31.12.2020 mag je dus oefenen op de openbare weg.

Na 31.12.2020 mag je met een vervallen voorlopig rijbewijs niet meer rijden, zonder eerst verplicht praktijkonderricht te volgen.

Ik ben begeleider. Vanaf wanneer mag ik opnieuw gaan oefenen op de openbare weg met mijn kandidaat-bestuurder onder dekking van zijn geldig (eventueel verlengd) voorlopig rijbewijs?

De rijopleiding is in principe opnieuw toegelaten vanaf 11.05.2020. Dit geldt voor theorie- en praktijkonderricht bij een erkende rijschool, maar eveneens voor de opleiding onder vrije begeleiding.

Ik wilde mijn voorlopig rijbewijs omwisselen voor een ander model, maar door de coronamaatregelen kon dit niet. Nu is mijn voorlopig rijbewijs vervallen. Wat nu?

Indien de geldigheid van je voorlopig rijbewijs is vervallen na 15.03.2020 kan je dit nog steeds omwisselen voor een ander model tot en met 31.12.2020, op voorwaarde dat je theorie-examen ook nog geldig is (zie hierboven). Let wel, je kan maar één keer je voorlopig rijbewijs omwisselen!

Indien de geldigheid van je voorlopig rijbewijs is vervallen voor 16.03.2020, dan kan dit niet meer omgewisseld worden.

De geldigheid van mijn voorlopig rijbewijs M18 of M36 is vervallen. Kan ik toch al een nieuw voorlopig rijbewijs M12 bekomen voor 01.01.2021?

Nee. Indien de geldigheid van je voorlopig rijbewijs is vervallen na 15.03.2020, dan wordt deze geldigheid verlengd tot en met 31.12.2020. Je kan dus pas vanaf 01.01.2021 een nieuw voorlopig rijbewijs M12 bekomen. De 6 uur praktijkonderricht, die verplicht moeten gevolgd worden om een voorlopig rijbewijs M12 te kunnen bekomen, kunnen ook pas gevolgd worden vanaf 01.01.2021.

Vergeet eveneens niet naar de geldigheid van je theorie-examen te kijken (zie hierboven).

Geldigheid rijschoolonderricht

De geldigheid van de theorie- of praktijklessen die ik gevolgd heb bij een erkende rijschool is vervallen na 15.03.2020. Wat nu?

Indien de geldigheid van je lessen (3 jaar) is vervallen na 15.03.2020, dan wordt de geldigheid van deze lessen verlengd tot en met 31.12.2020.

Afspraak

Ik had al een afspraak om examen af te leggen na 15.03.2020, maar deze werd geannuleerd of verplaatst door het examencentrum omwille van de sluiting van de examencentra. Moet ik nu een toeslag betalen?

Nee, er moet geen retributietoeslag worden betaald voor afspraken die al vastlagen na 15.03.2020 en vóór de heropening van de examencentra.

Ik had al een afspraak om examen af te leggen na 15.03.2020, maar deze kon niet doorgaan omwille van de sluiting van de examencentra. Moet ik zelf een nieuwe afspraak maken?

Tenzij het examencentrum jou al heeft gecontacteerd, moet je zelf contact opnemen met het examencentrum om een nieuwe afspraak te maken.

Ik had al een afspraak om examen af te leggen en deze valt nu kort na de heropening van de examencentra. Is het mogelijk om deze afspraak te annuleren?

Ja, het is steeds mogelijk om een afspraak kosteloos te annuleren als dit ten minste 3 werkdagen voor de afspraak (zaterdagen niet meegerekend) gebeurt.

Vb. Je hebt een afspraak op maandag 25 mei en wilt deze annuleren of verplaatsen, dan dient dit ten laatste op woensdag 20 mei te gebeuren.

Annuleer je de afspraak minder dan 3 werkdagen voor de afspraak, dan zal je een retributietoeslag moeten betalen. De examencentra zijn vanaf maandag 11.05.2020 bereikbaar om annuleringen mogelijk te maken.

Ik had al een afspraak om examen af te leggen en deze valt nu kort na de heropening van de examencentra. Blijft deze afspraak behouden?

Ja, je afspraak blijft behouden. Indien gewenst, kan je de afspraak ook annuleren (zie hierboven).

Ik had al een afspraak bij de rijschool om samen met mijn instructeur examen af te leggen, maar ik wil deze afspraak annuleren. Wat moet ik doen?

Voor afspraken die werden vastgelegd met de rijschool moet je zo snel mogelijk contact opnemen met de rijschool om samen met hen een nieuwe afspraak te voorzien.

Herstelexamens

Ik ben vervallen van het recht tot sturen en ik moet een theoretisch en/of praktisch herstelexamen afleggen. Vanaf wanneer kan dit?

Zowel theoretische als praktische herstelexamens zijn terug mogelijk voor alle categorieën vanaf maandag 18.05.2020. Neem hiervoor contact op met het examencentrum dat je hebt gekozen om deze examens af te leggen.

Geldigheid rijbewijs

Ik heb een afspraak voor een praktijkexamen van de categorie BE, C, C1, CE, C1E, D, D1, DE of D1E, maar de geldigheid van mijn rijbewijs B is vervallen. Wat nu?

Indien de geldigheid van een Belgisch of Europees rijbewijs vervallen is tussen 01.02.2020 en 31.08.2020, wordt deze verlengd met 7 maanden vanaf de vervaldatum. Gedurende deze tijd mag je je dus aanbieden voor het praktijkexamen met het “vervallen” rijbewijs B.

Ik heb een afspraak voor een praktijkexamen CE, C1E, DE of D1E, maar de geldigheid van mijn rijbewijs C, C1, D of D1 is vervallen. Wat nu?

Indien de geldigheid van een Belgisch of Europees rijbewijs of een niet-permanente rijbewijscategorie, vervallen is tussen 01.02.2020 en 31.08.2020, wordt deze verlengd met 7 maanden vanaf de vervaldatum. Gedurende deze tijd mag je je dus aanbieden voor het praktijkexamen met het “vervallen” rijbewijs C, C1, D of D1.

Ik ben begeleider van een kandidaat-bestuurder, maar de geldigheid van mijn (Belgisch of Europees) rijbewijs is vervallen. Mag ik nog verder blijven oefenen met mijn kandidaat en hem begeleiden tijdens het examen?

Ja, indien de geldigheid van je (Belgisch of Europees) rijbewijs vervallen is tussen 01.02.2020 en 31.08.2020, wordt deze verlengd met 7 maanden vanaf de vervaldatum. Gedurende deze tijd mag je dus blijven rijden met dit rijbewijs en ook je kandidaat blijven begeleiden.

Geldigheid medische onderzoeken

De geldigheid van mijn document “XII. Rijgeschiktheidsattest afgeleverd door de geneesheer van het centrum bedoeld in artikel 45 van het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs aan de kandida(a)t(e) voor het rijbewijs van groep 1 (C.A.R.A.)” is vervallen na 15.03.2020. Wat nu?

Indien de geldigheid van dit document is vervallen na 15.03.2020, dan wordt deze verlengd tot en met 31.12.2020 (tenzij anders beslist door de geneesheer), maar alleen op voorwaarde dat je vóór 11.06.2020 een nieuwe afspraak hebt gemaakt met het medisch centrum.

De geldigheid van mijn rijgeschiktheidsattest groep 1 of groep 2 (al dan niet van een oogarts) is vervallen na 15.03.2020. Wat nu?

Indien de geldigheid van deze documenten is vervallen na 15.03.2020, dan wordt deze verlengd tot en met 30.09.2020. Je mag je dus tot en met 30.09.2020 aanbieden voor het praktijkexamen met het “vervallen” rijgeschiktheidsattest.

Geldigheid keuringsbewijs

De geldigheid van het keuringsbewijs van mijn voertuig is vervallen na 13.03.2020. Mag ik met dit voertuig nog examen afleggen?

Indien je voertuig normaal periodiek gekeurd moest worden tussen 13.03.2020 en 03.06.2020, dan krijg je hiervoor uitstel tot en met 04.11.2020 en mag je met je vervallen keuringsbewijs blijven rijden en ook examen afleggen.

De geldigheid van het keuringsbewijs met beperkte geldigheidsduur van mijn voertuig is vervallen na 13.03.2020. Mag ik met dit voertuig nog examen afleggen?

Indien de geldigheid van het keuringsbewijs met beperkte geldigheidsduur (3 maanden of 15 dagen) is vervallen, en je voertuig moest herkeurd worden tussen 13.03.2020 en 03.05.2020, dan mag je tot en met 04.11.2020 toch nog het praktijkexamen afleggen op voorlegging van dit vervallen keuringsbewijs en een attest van een herstellingsdienst voor voertuigen. Dit kan uitsluitend als de beperkte geldigheidsduur toegekend werd omwille van een of meerdere van volgende gebreken:

 • afstelling lichten en/of uitlaatgassen;
 • vervanging voorruit, ruitenwissers, spiegels lichten en/of remblokken;
 • herstelling koetswerk.

Veiligheidsmaatregelen

Welke veiligheidsmaatregelen moet ik respecteren als ik naar het examencentrum kom?

Het is belangrijk enkel en alleen te komen met je begeleider of instructeur (indien noodzakelijk mag ook een tolk meekomen), social distancing te handhaven en elektronisch te betalen (cashbetalingen worden niet aanvaard).

Bijkomend dienen de regels betreffende handhygiëne strikt nageleefd te worden, dient je voertuig binnenin proper te zijn en is het dragen van een mondmasker voor jou en de perso(o)n(en) die jou vergezel(t)(len), verplicht.

Praktijk examen:

Het is zowel voor de kandidaat als begeleider verplicht om een mondmasker te dragen. Dit geldt zowel voor de begeleider in vrije begeleiding als voor de rijschoolinstructeur.

Indien beide geen mondmasker dragen, zal het examen niet doorgaan.

Theorie examen:

Het is aangeraden om een mondmasker en handschoenen te voorzien bij het afleggen van uw theorie examen. Probeer zeker de aanbevelingen van de medewerkers te respecteren.