K.B. 10/07/2006 – 01/09/2006 – 18/09/2008 – 10/01/2013
M.B. 16/07/2009 - B.V.R 20/01/2017

Tarief van de vergoedingen

vanaf 15/09/2006, 01/12/2006, 10/09/2008, 01/01/2009, 10/09/2009, 01/01/2010,
01/01/2011, 01/01/2012, 01/01/2013, 01/05/2013, 01/01/2014, 01/01/2016, 01/01/2017, 01/06/2017, 01/01/2018, 01/01/2019 en 01/01/2020
welke door de erkende ondernemingen dienen geïnd te worden voor de examencentra B.S. van 14/07/2006 – 06/09/2006 – 23/09/2008 – 29/07/2009 - 18/01/2013 - 22/02/2017 – 03/10/2017
BTW 21% inbegrepen

THEORIE-EXAMEN RIJBEWIJS cat. AM, A, B en G

 • Basis 15,00
 • Aanvullende retributie voor een theorie-examen met tolk cat. AM, A, B en G 52,00

THEORIE-EXAMEN RIJBEWIJS cat. C en D

 • Basis 18,00
 • Aanvullende retributie voor een theorie-examen in speciale zitting 92,00

THEORIE-EXAMEN VAKBEKWAAMHEID* cat. C1, C, C1E, CE, D1, D, D1E, DE

 • meerkeuzevragen 62,00
 • casestudy’s 52,00
 • mondelinge proef 109,00
 • aanvullende retributie voor een theorie-examen in speciale zitting 92,00

PRAKTIJKEXAMEN RIJBEWIJS

 • Categorie AM
 • volledig praktijkexamen 10,00
 • retributiebijslag 7,50
 • Categorie BE en B+code 96
 • volledig praktijkexamen 37,00
 • enkel praktische proef op de openbare weg 32,00
 • retributiebijslag 26,00
 • Categorie A1, A2 en A
 • enkel praktische proef op het privé terrein 14,00
 • volledig praktijkexamen 37,00
 • enkel praktische proef op de openbare weg 32,00
 • volgvoertuig 19,00
 • retributiebijslag 26,00
 • Categorie B
 • praktijkexamen 40,00
 • retributiebijslag 26,00
 • Categorie C1, C, C1+E, C+E, D1, D, D1+E en D+E
 • volledig praktijkexamen 55,00
 • enkel praktische proef op de openbare weg 46,00
 • Categorie G
 • Praktijkexamen afgelegd in het examencentrum
 • volledig praktijkexamen 47,00
 • enkel praktische proef op de openbare weg 39,00
 • retributiebijslag 26,00
 • Praktijkexamen afgelegd in een rijschool, landbouwschool of landbouwopleidingscentrum
 • volledig praktijkexamen 68,00
 • enkel praktische proef op de openbare weg 60,00
 • retributiebijslag 26,00
 • Duplicaat 7,50

PRAKTIJKEXAMEN VAKBEKWAAMHEID* cat. C1, C, D1, D

 • proef manoeuvres 44,00
 • proef basiskwalificatie 65,00
 • proef manoeuvres + proef basiskwalificatie 87,00
 • proef openbare weg 152,00

PRAKTIJKEXAMEN VAKBEKWAAMHEID* cat. C1E, CE, D1E, DE

 • proef manoeuvres 57,00
 • proef basiskwalificatie 65,00
 • proef manoeuvres + proef basiskwalificatie 101,00
 • proef openbare weg 152,00
* De tarieven van het theorie-examen en het praktijkexamen vakbekwaamheid gelden voor een gecombineerd examen, voor een aanvullend examen en voor een examen voor enkel een bewijs van vakbekwaamheid.