K.B. 10/07/2006 – 01/09/2006 – 18/09/2008 – 10/01/2013
M.B. 16/07/2009 - B.V.R 20/01/2017

Tarief van de vergoedingen

welke door de erkende ondernemingen dienen geïnd te worden voor de autokeuring.
Van toepassing vanaf 01 januari 2022
BTW 21% inbegrepen

THEORIE-EXAMEN RIJBEWIJS cat. AM, A, B en G

 • Basis 16,00
 • Aanvullende retributie voor een theorie-examen met tolk cat. AM, A, B en G 55,00

THEORIE-EXAMEN RIJBEWIJS cat. C en D

 • Basis 19,00
 • Aanvullende retributie voor een theorie-examen in speciale zitting 97,00

THEORIE-EXAMEN VAKBEKWAAMHEID* cat. C1, C, C1E, CE, D1, D, D1E, DE

 • meerkeuzevragen 66,00
 • casestudy’s 55,00
 • mondelinge proef 115,00
 • aanvullende retributie voor een theorie-examen in speciale zitting 97,00

PRAKTIJKEXAMEN RIJBEWIJS

 • Categorie AM
 • volledig praktijkexamen 11,00
 • retributiebijslag 8,00
 • Categorie BE en B+code 96
 • volledig praktijkexamen 39,00
 • enkel praktische proef op de openbare weg 34,00
 • retributiebijslag 27,00
 • Categorie A1, A2 en A
 • enkel praktische proef op het privé terrein 15,00
 • volledig praktijkexamen 39,00
 • enkel praktische proef op de openbare weg 34,00
 • volgvoertuig 21,00
 • retributiebijslag 27,00
 • Categorie B
 • praktijkexamen 43,00
 • retributiebijslag 27,00
 • Categorie C1, C, C1+E, C+E, D1, D, D1+E en D+E
 • volledig praktijkexamen 58,00
 • enkel praktische proef op de openbare weg 48,00
 • Categorie G
 • Praktijkexamen afgelegd in het examencentrum
 • volledig praktijkexamen 49,00
 • enkel praktische proef op de openbare weg 41,00
 • retributiebijslag 27,00
 • Praktijkexamen afgelegd in een rijschool, landbouwschool of landbouwopleidingscentrum
 • volledig praktijkexamen 72,00
 • enkel praktische proef op de openbare weg 63,00
 • retributiebijslag 27,00
 • Duplicaat 8,00

PRAKTIJKEXAMEN VAKBEKWAAMHEID* cat. C1, C, D1, D

 • proef manoeuvres 46,00
 • proef basiskwalificatie 68,00
 • proef manoeuvres + proef basiskwalificatie 92,00
 • proef openbare weg 161,00

PRAKTIJKEXAMEN VAKBEKWAAMHEID* cat. C1E, CE, D1E, DE

 • proef manoeuvres 61,00
 • proef basiskwalificatie 68,00
 • proef manoeuvres + proef basiskwalificatie 107,00
 • proef openbare weg 161,00
* De tarieven van het theorie-examen en het praktijkexamen vakbekwaamheid gelden voor een gecombineerd examen, voor een aanvullend examen en voor een examen voor enkel een bewijs van vakbekwaamheid.