Nieuwe regelgeving vanaf 1 maart 2024 voor cat. B!

  • Wijziging duur stageperiode per 01.03.2024
  • Wijziging regelgeving vormingsmoment per 01.03.2024

Wijziging duur stageperiode per 01.03.2024

Vanaf 1 maart moet je minstens 5 maanden geoefend hebben op de openbare weg vooraleer je je praktijkexamen mag afleggen.

De oefenperiode wordt verlengd naar 5 maanden om de verkeersveiligheid te verhogen.

Wijziging regelgeving vormingsmoment per 01.03.2024

Het vormingsmoment voor de begeleiders , dit is een opleiding voor begeleiders van kandidaat-bestuurders die een vrije opleiding volgen met het oog op het bekomen van een rijbewijs B .

Na het volgen van het “vormingsmoment “ krijgt de begeleider een “begeleidersattest” , dit attest dient steeds te worden voorgelegd op het moment van het praktijk examen.

Voor de voorlopige rijbewijzen afgegeven vóór 01/03/2024 dient de begeleider geen opleiding te volgen .

Het vormingsmoment moet minimum 5 maanden voor het praktijk examen gevolgd  zijn .

Uitzondering :  voor het voorlopig rijbewijs M12 moet het vormingsmoment geen 5maanden in het verleden gevolgd zijn.

Indien er 2 begeleiders vermeld staan op het voorlopig rijbewijs is dient de begeleider die aanwezig is het attest van vorming voor te leggen. Indien dit nog geen 5 maanden geldig is dient er een attest van de tweede begeleider voorgelegd te worden dat wel minimaal 5 maanden geldig is.

Dit hoeft niet het attest te zijn van de aanwezige begeleider.

 

Meer info kan u vinden via: Info Goca Vlaanderen