Er werd op 28/11 een aanpassing doorgevoerd met het oog op een evenwichtige samenstelling van die manoeuvres.

De computer beslist nog steeds welke twee manoeuvres uitgevoerd moeten worden, maar de twee groepen waaruit gekozen wordt werden lichtjes aangepast:

Groep 1

- Evenwijdig rechts parkeren tussen 2 voertuigen

- Evenwijdig links parkeren tussen 2 voertuigen

- Loodrecht achterwaarts parkeren

Groep 2

- Loodrecht voorwaarts parkeren

- In rechte lijn achteruitrijden

- Keren in een smalle straat

Elke kandidaat-bestuurder krijgt bijgevolg één manoeuvre uit elke de groep. De examinator heeft evenwel altijd nog de mogelijkheid om de selectie aan te passen als blijkt dat een bepaald manoeuvre niet kan uitgevoerd worden omdat er geen geschikte plaats voor gevonden wordt tijdens de examenrit.