K.B. van 01/07/2006 (BS 24/07/2006)
Ministeriële Omzendbrief van 20/12/2013 (BS 30/12/2013)
Koninklijk besluit van 15 maart 1968, artikel 23undecies, paragraaf 2
Ministeriële Omzendbrief TUNING van 12/03/2010 (BS 26/03/2010)

Tarief van de vergoedingen

welke door de erkende ondernemingen dienen geïnd te worden voor de autokeuring.
Van toepassing vanaf 01 januari 2022
BTW 21% inbegrepen


Basiskeuring

 • Een personenwagen, auto voor dubbel gebruik, minibus of lijkauto 34,50
 • Een autobus of autocar 51,60
 • Een lichte vrachtauto of een kampeerauto waarvan de maximale toegelaten massa 3.500 kg niet overtreft 38,90
 • Een vrachtauto, trekker of een kampeerauto waarvan de maximale toegelaten massa groter is dan 3.500 kg 61,60
 • Een aanhangwagen of een oplegger waarvan de maximale toegelaten massa 3.500 kg niet overtreft 34,50
 • Een aanhangwagen of een oplegger waarvan de maximale toegelaten massa groter is dan 3.500 kg 50,90

Gedeeltelijke keuring van een voertuig

 • Op verzoek van een bevoegde persoon 13,80
 • Ingevolge een administratieve keuring of herkeuring 8,80
 • Ingevolge een technische herkeuring 13,80
 • Keuring van de koppelingsinrichting voor de voertuigen die geen aanhangwagens slepen waarvan de maximale toegelaten massa 750 kg overtreft 13,80

Keuring van de overeenstemming

Keuring van de overeenstemming met de in het proces-verbaal van goedkeuring of het Europees gelijkvormigheidsbewijs opgenomen gegevens tijdens een eerste periodieke of volledige keuring, en tijdens de eerste van deze keuringen na de inschrijving op naam van een andere titularis, van een voertuig waarvan de maximale toegelaten massa:

 • ... de 3.500 kg niet overtreft 4,40
 • ... hoger is dan 3.500 kg 13,80

Toeslag voor een laattijdige volledige keuring van een voertuig

 • In de eerste maand 8,80
 • Tijdens de tweede en derde maand 12,60
 • Tijdens de vierde, vijfde en zesde maand 18,80
 • Na de zesde maand 31,40

Wegen van een een voertuig

 • 16,30

Opstellen, valideren en afleveren van een aanvraag om inschrijving

 • 4,40

Opstellen en afleveren van een uittreksel uit het goedkeuringsverslag

 • 8,80

Keuring van de inrichting tegen opspattend water

 • 6,30

Gelijkvormigheids-keuring

Keuring om de gelijkvormigheid van een voertuig vast te stellen en desgevallend afgifte van een als gelijkvormigheidsattest geldend bewijs:

 • ... zonder opmeten van de remorganen 84,80
 • ... met opmeten van de remorganen 113,10
 • Validering of aflevering van een identificatieplaatje 8,80

Opstellen en afleveren van een verslag voor autocars met het oog op het bekomen van de Duitse Tempo 100 – machtiging

 • 28,30

Opstellen en afleveren op vrijwillige basis van een attest CEMT

 • 13,80

Afgifte van een duplicaat van elk origineel document dat werd afgeleverd

 • 13,80

Keuring van de lichtdoorlatendheid van de ruiten

 • 4,40

Milieukeuring volgens bijlage 15, punt 8.2

 • Personenwagens, auto’s voor dubbel gebruik, minibussen en kampeerauto’s met een motor met compressieontsteking 13,20
 • Bedrijfsvoertuigen met een motor met compressieontsteking 15,70
 • Voertuigen met een motor met elektrische ontsteking 4,40

Keuring van de snelheidsbegrenzer en/of tachograaf en van de installatie volgens bijlage 15, punten 7.9 en 7.10

 • Met snelheidssimulator:

  • voertuigen uitgerust met snelheidsbegrenzer en tachograaf 31,70
  • Voertuigen die enkel moeten uitgerust worden met een snelheidsbegrenzer en waarvan de sturing verzekerd wordt door een tachograafsignaa 31,70
  • Voertuigen die enkel moeten uitgerust worden met een snelheidsbegrenzer en waarvan de sturing verzekerd wordt door een ander dan het tachograafsignaal 16,30
  • Voertuigen enkel uitgerust met een tachograaf 16,30
 • Visuele keuring zonder snelheidssimulator 16,30

Keuring met het daartoe voorziene toestel van

 • Remdoelmatigheid in beladen toestand:

  • Voertuig met hoogstens twee assen:

   • Test met lading 17,00
   • Test met extrapolatie met aansluitingen of bediening onder het voertuig 10,10
   • Test met extrapolatie zonder aansluitingen of bediening onder het voertuig 36,40
  • voertuig met drie of meer assen: het tarief voor een voertuig met hoogstens twee assen vermeerderd met € 7,50 per bijkomende as
 • Ophanging 7,50
 • Verlichting 7,50

Keuring van de L.P.G.-installatie

 • Volledige keuring 18,80
 • Herkeuring 13,80
 • Vereenvoudigde keuring 6,30

Keuring van de N.G.V.-installatie

 • Volledige keuring 18,80
 • Herkeuring 13,80
 • Vereenvoudigde keuring 6,30

A.D.R.-keuring

 • Volledige keuring 49,00
 • Herkeuring 13,80
 • Verlenging van de geldigheidsduur of aflevering van het goedkeuringsdocument 13,80

Keuring inzake kwaliteitsnormen, waaraan de voertuigen gebruikt voor ongeregeld bezoldigd personenvervoer moeten voldoen

 • Keuring per configuratie 34,50
 • Toeslag voor een eerste keuring 34,50
 • Toeslag voor een laattijdige aanbieding:

  • In de eerste maand 8,80
  • Tijdens de tweede en derde maand 12,60
  • Tijdens de vierde, vijfde en zesde maand 18,80
  • Na de zesde maand 31,40

Keuring van een voertuig na ongeval

 • Keuring van de wiel- en de chassisgeometrie 107,40
 • Keuring van de wielgeometrie 54,00

Keuring volgens bijlage 15 van de punten 1.1.17 en 1.6 (ALR/ABS)

 • 27,60

Kleven van een vignet voor de verlenging van de geldigheid van een handelaars- of proefrittenplaat

 • 3,80

Kleven van een keuringsvignet voor het bevestigen van de geldigheid van de keuring

 • 5,70

Keuring van een gezichtsveldverbeterend systeem

 • 8,80

Tweedehandskeuring volgens bijlage 41

 • 62,80

Tweedehandskeuring beperkt tot een visuele keuring

 • 44,00

Registratie van de gegevens vermeld in het gelijkvormigheidsattest of in het certificaat van overeenstemming van het voertuig

 • 2,50

Opstellen CAR-PASS (minstens 4 kilometerstanden met intervallen van minstens 2 maanden)

 • 8,90

Opstellen tuningrapport

 • 8,80