Faq

Motorfietsen

Wanneer verplicht?

Een motorfietskeuring is verplicht bij de verkoop van één van de betrokken voertuigen (zie hieronder) vooraleer het voertuig kan worden ingeschreven op naam van een nieuwe eigenaar (titularis). Een motorfietskeuring is ook nodig na een melding keuring na ongeval (KNO) of bij een invoerprocedure.

Betrokken voertuigen?

 • Motorfietsen, driewielers en vierwielers met een verbrandingsmotor met een cilinderinhoud van meer dan 125 cc.
 • Elektrische of hybride motorfietsen met een maximumvermogen groter dan 11 kilowatt én een maximumsnelheid hoger dan 45 kilometer per uur.

Lichtere motorfietsen moeten vooralsnog niet naar de keuring.

In welke keuringscentra?

Bij SBAT is keuring van motorfietsen mogelijk in de keuringscentra van Zwijnaarde, Wondelgem, Stekene, Brakel, Eeklo en Dendermonde.

Afspraak nodig?

Jawel, de motorfietskeuring gebeurt enkel op afspraak. U kan deze afspraak maken via onze website of via het nummer 078 15 12 43.

Aanhangwagens, trekhaken en fietsendragers

Welke keuring indien mijn voertuig wordt uitgerust met een trekhaak?

Wijziging gebruik binnen de 2 maanden na de vorige volledige keuring

 • Van ‘gewoon gebruik’
  • Naar ‘Trekker van aanhangwagen met Maximaal Toegelaten Massa > 750 kg’:
   Technische herkeuring voor nazicht van de koppelingsinrichting
  • Naar "Trekker van aanhangwagen met Maximaal Toegelaten Massa ≤ 750 kg of fietsendrager" (gebruik 16):
   Technische herkeuring voor nazicht van de trekhaak
 • Van ‘Trekker van aanhangwagen met Maximaal Toegelaten Massa > 750 kg’
  • Naar "gewoon gebruik": technische herkeuring
  • Naar "Trekker van aanhangwagen met Maximaal Toegelaten Massa 750 kg of fietsendrager": Administratieve herkeuring
    
 • Van "Trekker van aanhangwagen met Maximaal Toegelaten Massa ≤ 750 kg’ of ‘fietsendrager":
  • Naar "gewoon gebruik": technische herkeuring
  • Naar "Trekker van aanhangwagen met Maximaal Toegelaten Massa > 750 kg"): Administratieve herkeuring

Wijziging gebruik meer dan 2 maanden na de vorige volledige keuring.

 • Volledige keuring uit te voeren, met wijziging van de referentiedatum.

Verandering in gebruik van ≤ 750 kg tot > 750kg

 

 • Indien het voertuig reeds werd gekeurd als fietsendrager of voor het trekken van een aanhangwagen met een MTM≤750 kg en je wilt dit gebruik wijzigen voor het trekken van een aanhangwagen met een MTM>750 kg, dan moet dit voertuig een volledige keuring ondergaan.

Is mijn voertuig, uitgerust met een fietsendrager, jaarlijks aan keuring onderworpen.

Indien de fietsendrager op een trekhaak wordt gemonteerd, dient deze trekhaak te worden gekeurd nog voor de 1ste indienststelling. Het voertuig is vervolgens vrijgesteld van keuring tot de dag waarop het 4 jaar oud is.

Is mijn voertuig, uitgerust met een trekhaak voor het slepen van aanhangwagens met een MTM ≤750 kg, jaarlijks aan keuring onderworpen?

De trekhaak dient te worden gekeurd nog voor de 1ste indienststelling. Het voertuig is vervolgens vrijgesteld van keuring tot de dag waarop het 4 jaar oud is.

is mijn voertuig, uitgerust met een trekhaak voor het slepen van aanhangwagens met een MTM >750 kg, jaarlijks aan keuring onderworpen?

Ja, de auto moet worden gekeurd nog voor de 1ste indienststelling en vervolgens om het jaar.

Is mijn voertuig dat nog geen 4 jaar oud is, nog aan een jaarlijkse keuring onderworpen wanneer ik de trekhaak voor het slepen van aanhangwagens met een MTM >750 kg verwijder?

Ingevolge het Koninklijk Besluit houdende het technisch reglement van 15 september 1968 is de auto in dat geval niet meer onderworpen aan keuring, tot de dag waarop hij 4 jaar oud wordt. U kan het voertuig voorrijden in een keuringscentrum naar keuze teneinde een technische herkeuring  te laten uitvoeren indien de wijziging van het gebruik binnen de 2 maanden, na de vorige volledige keuring, plaatsvond . Indien de periode deze 2 maanden overschrijdt zal het voertuig een volledige keuring moeten ondergaan.

Welke aanhangwagens zijn aan keuring onderworpen?

Iedere aanhangwagen met een Maximaal Toegelaten Massa (MTM) van meer dan 750 kg.

Voor de volgende aanhangwagens is een inschrijving echter niet verplicht:

 • Landbouw- en bosbouwaanhangwagens, behalve bij vervoer voor rekening van derden
 • Aanhangwagens die gebruikt worden voor folkloristische manifestaties
 • Aanhangwagens van een toeristische trein
 • Werfaanhangwagens

Welke aanhangwagens zijn aan inschrijving onderworpen?

Iedere aanhangwagen met een Maximaal Toegelaten Massa (MTM) van meer dan 750 kg

Banden

Welke banden zijn wettelijk toegelaten op mijn voertuig?

Indien u de voor uw voertuigtype geschikte bandenmaten wenst te kennen kan u zich wenden tot volgende website: https://www.gocavlaanderen.be/subcategory/banden  (U vindt de bandenafmetingen terug op het gelijkvormigheidsattest (COC)).

Welke gegevens kan ik terugvinden op de banden van mijn voertuig?

Op iedere band wordt er door de constructeur informatie aangebracht over het type, afmetingen en gebruik van de band. Een overzicht van de belangrijkste informatie.

Bandmarkering

 1. Merk
 2. Profielaanduiding / Bandtype
 3. Breedte van de band in mm
 4. Verhouding van de bandhoogte/bandbreedte in %
 5. Radiaalbanden
 6. Doorsnee van de velg in inches
 7. Kenmerk voor de draagkracht van de band
 8. Snelheidscategorie
 9. Tubeless (Banden zonder binnenband)
 10. Productiedatum (XX = Week, X = Jaar, < = 9. Decade)
 11. Slijtage index (Tread Wear Indicator) (1,6 mm)
 12. Toegevoegd aan banden met een verhoogde draagkracht (Re-inforced)
 13. Aanwijzing over toepasbaarheid in de winter (op winter- en all-year banden)

Reifenbezeichnung.gif - 31773 Bytes

Betalingen

Wat kost de keuring van mijn voertuig?

Vanaf 1 januari 2021 zijn de tarieven van het Koninklijk Besluit van 01/06/2012 van toepassing in alle keuringsstations in België. In onze tarievenlijst kan men de vastgelegde vergoedingen terugvinden, gerangschikt per type van prestatie. De totale prijs van de uitgevoerde keuring van een voertuig wordt bekomen door de vergoedingen van de verschillende uitgevoerde prestaties op te tellen.
De prijzen zijn eveneens aan de kassa's van de keuringsstations geafficheerd.

Over welke betalingsmogelijkheden kan ik als klant beschikken?

Wij vragen u te betalen met Bancontact, Smartpay, Mastercard of Visa.

Documenten

Wat moet ik doen bij verlies van het gelijkvormigheidsattest of coc van mijn voertuig?

Indien men niet meer in het bezit is van het gelijkvormigheidattest of COC van het voertuig, dient men een duplicaat aan te vragen. Dit kan gebeuren bij de officiële invoerder of mandataris van het merk of de constructeur. Indien het gelijkvormigheidattest werd afgeleverd door een keuringstation naar aanleiding van een gelijkvormigheidprocedure, kan u het duplicaat daar aanvragen. Om de klant de tijd te geven een duplicaat aan te vragen, kan in dergelijke gevallen een keuringsbewijs met beperkte geldigheid van 3 maanden worden uitgereikt. Wanneer het voertuig wordt aangeboden voor verkoop zal bij het ontbreken van het gelijkvormigheidattest nooit een formulier "aanvraag om inschrijving" worden afgeleverd.

Wat moet ik doen bij verlies van het inschrijvingsbewijs van mijn voertuig.

Indien men niet meer in het bezit is van het inschrijvingsbewijs van het voertuig, dient men een duplicaat aan te vragen. Hiertoe dient men bij de politie een "attest van verlies" te laten opmaken. Vervolgens vult men een formulier "aanvraag om inschrijving"; in met de gegevens van het voertuig en de eigenaar; in het vak U1 dient men te vermelden "duplicaat van inschrijvingsbewijs". Een formulier “aanvraag om inschrijving” kan u bekomen bij uw verzekeringsagent. De aanvraag dient samen met het attest van verlies te worden verstuurd naar de DIV.

Wat moet ik doen bij verlies van het keuringsbewijs van mijn voertuig?

Indien men niet meer in het bezit is van het laatste keuringsbewijs van het voertuig, dient men een duplicaat aan te vragen. Dit kan gebeuren aan de kassa van het dichtstbijzijnde keuringsstation, tegen betaling van een vergoeding van € 13,20. U dient het gelijkvormigheidattest (of COC) en het inschrijvingsbewijs voor te leggen. Hou er rekening mee dat u in overtreding bent wanneer u zich met een voertuig zonder geldig keuringsbewijs op de openbare weg verplaatst !

Welke documenten moet ik bij de keuring van mijn voertuig voorleggen?

Welke documenten u dient voor te leggen bij de keuring van uw voertuig hangt af van het soort keuring (zie onderdeel Keuringen). In elk geval dient u het gelijkvormigheidattest (of COC), het inschrijvingbewijs, het recentste keuringsbewijs (indien het voertuig reeds gekeurd werd) en het verzekeringsbewijs of alternatieve digitale print mee te brengen. Voor bedrijfsvoertuigen dient eveneens het Identificatieverslag of de Technische Fiche voorgelegd te worden (voor zover deze documenten aanwezig zijn).

Welke informatie kan ik terugvinden op het keuringsbewijs?

Het keuringsbewijs is ofwel van een groene ofwel van een rode kleur.
Een groen keuringsbewijs kan volgende vermeldingen bevatten:

 • Geen code
  Het voertuig werd conform de reglementaire voorschriften bevonden. Bovenaan het keuringsbewijs staat vermeld. Het voertuig voldoet aan de technische voorschriften.
 • Code 5
  Deze code vermeldt een aantal tekortkomingen die de klant gemakkelijk in orde kan brengen. Er is geen herkeuring vereist. Bovenaan het keuringsbewijs staat vermeld. Dringend te herstellen, geen herkeuring vereist.
 • Code 4
  Een onderdeel of een aantal onderdelen van het voertuig zijn op het ogenblik van keuring niet gevaarlijk maar dienen door de klant wel in de gaten te worden gehouden. Bovenaan het keuringsbewijs staat vermeld. Gebreken nauwlettend in het oog houden
 • Code 3
  Er zijn een aantal administratieve tekortkomingen of gebreken m.b.t. de reglementaire voorschriften vastgesteld. Er wordt een keuringsbewijs met een beperkte geldigheid van drie maand afgeleverd waarna het voertuig opnieuw moet worden voorgereden. Bovenaan het keuringsbewijs staat vermeld. Herstelling of regularisatie met herkeuring.

  Een rood keuringsbewijs kan volgende vermeldingen bevatten.
  Beperkte geldigheid van 15 dagen
 • Code 2
  De staat van een onderdeel of een aantal technische gebreken zijn als zodanig dat de auto voorlopig in het verkeer mag blijven.Toch moet de auto binnen de gestelde periode van 15 dagen technisch in orde worden gebracht. Bovenaan het keuringsbewijs staat vermeld. Herstelling of regularisatie met herkeuring

  Verboden tot het verkeer
 • Code 1
  De staat van een onderdeel of een aantal onderdelen zijn van een zodanige aard dat de auto voorlopig niet tot het verkeer toegelaten wordt of blijft. Een dergelijke auto mag enkel op de weg, onder ledige toestand, om de kortste afstand tussen keuringsstation en woonplaats of hersteller en omgekeerd af te leggen. Bovenaan het keuringsbewijs staat vermeld: Verboden tot het verkeer.
 • Staat van het voertuig.
  Dit staat vermeld op de plaats van de geldigheid van het keuringsbewijs.
  Dit keuringsbewijs heeft geen periodieke geldigheid en betreft enkel de toestand van het voertuig zoals het op het ogenblik van de keuring werd aangeboden.

Ingevoerde voertuigen

Hoe kan een in het buitenland gekocht voertuig naar belgië worden overgebracht?

Alle ingevoerde voertuigen die eerder in een andere lidstaat van de Europese Unie waren ingeschreven moeten niet meer in het bezit zijn van een gelijkvormigheidsattest of een Europees gelijkvormigheidsattest (COC). Uw voertuig dient wel nog steeds Europees gehomologeerd te zijn. U kan dit verifiëren op het identificatieplaatje/sticker waar een Europees goedkeuringsnummer dient vermeld te zijn (bijvoorbeeld e1*2001/116*0254*10).
Wat betreft alle andere voertuigen, die Europees niet goedgekeurd zijn, blijft het gelijkvormigheidsattest een verplicht boorddocument. Dit attest kunt U bekomen bij de fabrikant of de mandataris in België of na een bijzondere keuring van gelijkvormigheid.
Voor de keuring van een dergelijk voertuig dient steeds het buitenlands inschrijvingsbewijs voorgelegd te worden.
Wel dient het voertuig nog voor de inschrijving ingevoerd te worden via de douane.

Dit gebeurt nu digitaal, meer uitleg vindt u op de volgende site:
FOD - Inschrijven voertuig aangekocht buiten België

 

Oldtimers

Welke voertuigen komen in aanmerking om ingeschreven te worden onder O-plaat?

Voertuigen die sedert meer dan 25 jaar in gebruik zijn genomen, komen in aanmerking voor een inschrijving als old-timer onder een verplichte O-plaat.

Welke procedure dient men te volgen voor een inschrijving onder O-plaat?

Bij een keuring met het oog op een inschrijving onder een O-plaat dienen volgende documenten te worden voorgelegd:
- het inschrijvingsbewijs ofwel het attest van verlies van het inschrijvingsbewijs
Lees hier de procedure na.

Wanneer u het gebruik van uw voertuig wil wijzigen van gewoon gebruik naar oldtimer gebruik, dan dient het voertuig voorgereden te worden voor een oldtimerkeuring. Bij overdracht (van ouder naar kind, tussen echtgenoten of wettelijk samenwonende) met behoud van kentekenplaat van het voertuig met gebruik oldtimer kan dit rechtstreeks via de verzekeringsmakelaar, zonder behoud van kentekenplaaat dient een administratieve keuring te worden uitgevoerd.

Wat zijn de beperkingen opgelegd aan voertuigen ingeschreven onder O-plaat?

Deze voertuigen zijn uitgesloten van volgend gebruik :
- commercieel en professioneel gebruik;
- woon-werkverkeer en woon-schoolverkeer;
- bezoldigd vervoer en met bezoldigd vervoer van personen gelijkgesteld gratis vervoer;
- gebruik als werktuig of werkmiddel alsook voor interventieopdrachten.
- Voor voertuigen uitgerust met rupsbanden wordt het gebruik beperkt tot :

 • oldtimermanifestaties
 • proefritten binnen een straal van 3 km vanaf de stallingsplaats van het voertuig.

2de Handskeuringen

Welke voertuigen zijn onderworpen aan de tweedehandskeuring?

Voertuigen van de categorie M1 : personenauto, auto dubbel gebruik,  minibus, kampeerauto, lijkauto, ziekenwagen wanneer zij voor keuring voor verkoop worden voorgereden.
Voertuigen van de categorie N1 : lichte vrachtauto met een maximaal toegelaten massa van ten hoogste 3,5 ton wanneer zij voor keuring voor verkoop worden voorgereden.

Wat moet ik doen als ik mijn wagen wens te verkopen?

U rijdt uw voertuig voor in een keuringscentrum naar keuze. Gelieve voor aanvang van de keuring mee te delen aan de inspecteur dat u uw voertuig wenst te verkopen.
U kan het voertuig op afspraak voorrijden in het keuringscentrum van Wondelgem, Sint-Niklaas, Stekene, Erembodegem, Brakel, Eeklo, Sint-Denijs-Westrem, Nazareth en Dendermonde. Het keuringscentrum van Zwijnaarde werkt enkel op afspraak.

Voertuig voor verkoop : U dient steeds een afspraak te maken.

Hoe maak ik een afspraak voor een tweedehandskeuring?

U kan een afspraak maken via het nationaal afsprakennummer 078/15 12 43. U zal gevraagd worden om de postcode van uw woonplaats of de postcode van uw keuringscentrum naar keuze in te drukken. Nadien wordt u doorverbonden met een operator.
De operator zal u enkele vragen stellen mbt de wagen om de afspraak vast te leggen. Gelieve alle boorddocumenten van het voertuig bij de hand te hebben.

Wanneer kan ik mijn voertuig voorrijden?

Er dient steeds een afspraak gemaakt te worden via onze website.

 

Welke documenten moet ik bij de hand hebben?

U moet alle boorddocumenten van het voertuig kunnen voorleggen. Sommige zijn verplicht, andere zijn facultatief, maar bieden bij vermelding op het tweedehandsrapport een meerwaarde voor het voertuig.
    Verplichte documenten :

 • Inschrijvingsbewijs (Indien het inschrijvingsbewijs bestaat uit twee luiken (sinds 1 september 2013) moeten de twee luiken voorgelegd tijdens de tweedehandskeuring.)
 • Gelijkvormigheidsattest of COC
 • Laatste keuringsbewijs
 • Identificatierapport (lichte vrachtauto)
 • Eventuele attesten eigen aan het voertuig of aan de toebehoren

    Facultatieve documenten :

 • onderhoudsboekje
 • instructieboekje

 

Wat wordt er gekeurd tijdens de tweedehandskeuring?

Deze specifieke tweedehandskeuring geeft de kandidaat-koper kwalitatieve informatie over de aanwezigheid, de staat en de werking van onderdelen en uitrusting. De resultaten van de keuring worden genoteerd op een tweedehandsrapport.

Volgende onderdelen worden nagekeken :

 • Identificatie en boorddocumenten
 • Onderdelen (motor, batterij, uitlaat, …)
 • Banden  - Wielen (reservewiel, wieldeksels, …)
 • Lichten – Signalisatie (stoplichten, grootlichten, geluidshoorn, binnenverlichting, …)
 • Uitrustingen – Binneninrichting (zetels, airco, stuurwiel, open dak, ruitenwissers, …)
 • Bekledingsonderdelen – Glaswerk (spoilers, voorruit, spatborden, deuren, …)
 • Remmen – Stuurinrichting (bedrijfsrem, stuurhuis, remblokken, …)
 • Ophanging – Assen (veren, silent-blocs, wiellagers, kogelgewrichten, …)
 • Chassis – Dragend koetswerk (chassis, bodemplaat, stijlen, koetswerk, …)
 • Milieu (uitlaatgassen)
 • On Board Diagnose (EOBD)

In het totaal worden er 80 punten nagekeken. De opmerkingen worden aangegeven met ‘voor verbetering vatbaar’, ‘matig’, ‘goed’, ‘niet gecontroleerd’.
Tijdens de keuring worden GEEN onderdelen gedemonteerd.

Wat is een tweedehandsrapport?

Geeft een weergave van de resultaten van de tweedehandskeuring. Doet geen uitspraak over de esthetische en subjectieve aspecten. De opmerkingen op dit document hebben een informatieve waarde voor de kandidaat-koper en hebben geen invloed op de geldigheid van het keuringsbewijs afgeleverd na de basiskeuring.
Het tweedehandsrapport is twee maanden geldig.

Wat is het tarief voor deze specifieke tweedehandskeuring?

Het tarief voor de tweedehandskeuring is bepaald in het Koninklijk Besluit van 01/07/2006.
Voorbeeld

Een tweedehandskeuring van een personenauto met als brandstof diesel :

    Tweedehandskeuring  € 59,90
    Aanvraag om inschrijving   € 4,20
    Car-Pass  € 8,90
    Totaal   € 73,00

Een tweedehandskeuring van een lichte vrachtauto met als brandstof diesel :

    Tweedehandskeuring  € 59,90
    Aanvraag om inschrijving  € 4,20
    Car-Pass  € 8,90
    Totaal  € 73,00

Keuringen

Waaruit bestaat een gewone periodieke keuring?

~De omvang van de keuring is afhankelijk van de uitrusting van het voertuig. Volgende onderdelen komen in ieder geval aan bod:
De identificatie van het voertuig ( kentekenplaat, chassisnummer)
De milieutest: dieselrookmeting voor dieselmotoren, meting van uitlaatgassen bij benzinemotoren
De reminstallatie (bedrijfsrem, hulprem, parkeerrem)
De stuurinrichting
Het zicht (ruiten, achteruitkijkspiegel, ruitenwisser,...)
De lichten (grootlicht, dimlicht, breedtelicht, achterlicht, markeringslichten,..)
De assen, wielen, banden en ophanging
Het chassis en het koetswerk
De tachograaf en/of snelheidsbegrenzer
Alle onderdelen worden op een grondige manier gecontroleerd
 

Wat is de periodiciteit van mijn voertuig?

Periodiciteit: 3 maand
• Autobussen en autocars
• Autobussen en autocars zonder remvertrager waarvoor bij de laatste volledige periodieke keuring een keuringsbewijs zonder beperkte geldigheid werd uitgereikt, dienen bij de eerstvolgende periodieke keuring enkel een remproef te ondergaan .

Periodiciteit: 6 maand
• Autobussen en autocars met remvertrager en waarvoor bij de laatste periodieke keuring een keuringsbewijs zonder beperkte geldigheid werd uitgereikt.
• Personenauto’s, auto’s dubbel gebruik en minibussen bestemd voor bezoldigd personenvervoer en gelijkgesteld gratis vervoer en verhuring zonder chauffeur.
• Ziekenauto’s
• Voertuigen die worden gebruikt voor rijonderricht.

Perdiodiciteit:12 maand
• Voertuigen bestemd voor het vervoer van zaken met een maximaal toegelaten massa van meer dan 3,5 ton.
• Voertuigen bestemd voor ADR-vervoer
• Alle personenauto’s, auto’s dubbel gebruik, minibussen en lijkauto’s vanaf de leeftijd van 4 jaar.
• Alle personenauto’s, auto’s dubbel gebruik, minibussen en lijkauto’s die uitgerust zijn met een koppeling om aanhangwagens met een maximaal toegelaten massa van meer dan 750 kg te trekken.
• Alle andere voertuigen behalve trage voertuigen.

Periodiciteit: 24 maand
• Kampeeraanhangwagens
• Kraanauto’s
• Bootaanhangwagens
• Aanhangwagens voor zweefvliegtuigen

Wat is een LPG (Liquified Petroleum Gas) keuring?

Voertuigen uitgerust met een LPG- installatie, zijn naast de algemene technische keuring onderworpen aan een specifieke LPG-keuring.
Tijdens de LPG –keuring worden volgende onderdelen van de LPG-installatie nagekeken:
• het LPG -reservoir
• de buigzame drukleidingen
• de gasdichte doos
• de LPG -vulleiding
• de LPG -drukleiding
• de benzine afsluitklep
• de LPG -afsluitklep
• de ontspanner/verdamper
• de lucht/LPG menger
• de schakelaar gas/benzine
De LPG -keuring is verplicht bij de indienststelling van uw voertuig op LPG en vervolgens afhankelijk van de aard van uw voertuig -ter gelegenheid van elke keuring voorzien voor uw type voertuig. Na een demontage van de LPG –installatie is eveneens een keuring vereist.
Door het nieuwe KB op de LPG -installaties zullen voertuigen voorzien van een LPG -installatie vanaf 01.07.2001 aan strengere normen moeten voldoen. Zo heeft de wetgever o.a. voorzien dat de installatie van een LPG -uitrusting binnen een erkende werkplaats door een erkend installateur of erkende monteur moet gebeuren.
Alle onderdelen van een LPG-installatie moeten voldoen aan de veiligheidsnormen van het internationaal reglement R67 en de installatie moet verplicht geplaatst worden door een erkend installateur.
Een installatie die geplaatst wordt na 01.07.2001 (inwerkingtreding van het KB) zal sowieso voldoen aan de veiligheids- en de installatienormen. Voertuigen die voldoen aan de nieuwe regelgeving zijn identificeerbaar. Op de voorruit kleeft een zelfvernietigend vignet. Dit vignet kan aan conforme voertuigen de toegang tot ondergrondse parkings verlenen (op voorwaarde dat de parkinguitbater akkoord gaat). Dit vignet, afgegeven na keuring van het voertuig, vervangt voor de installaties volgens de nieuwe norm de huidige groene LPG-klever achteraan de voertuigen.
- Ingeschreven voertuigen die na 01.07.2001 door een erkende installateur worden uitgerust met een LPG-installatie, moeten door de klant voor LPG-keuring worden aangeboden. Deze keuring bevat o.a. de overeenstemming van de installatie en haar montage met het reglement, de gasdichtheid ervan en de naleving van de emissienormen inzake vervuiling, beter bekend als milieukeuring. Is het voertuig conform, dan ontvangt de klant een geldig keuringsbewijs en een keuringsvignet.

Voertuigen met bestaande LPG-installaties die voldoen aan de huidige overgangsbepalingen zullen een geldig keuringsbewijs ontvangen. Deze voertuigen krijgen geen keuringsvignet, maar behouden wel de groene LPG-klever aan de achterzijde.

Indien de klant naast een geldig keuringsbewijs eveneens een geldig keuringsvignet wenst te bekomen, zal de installatie aan drie voorwaarden moeten voldoen. De onderdelen van de installatie zullen aan het internationaal reglement R67 moeten voldoen, de installatie zal conform het KB moeten geplaatst worden en deze aanpassingen zullen door een erkend installateur uitgevoerd moeten worden.

OPMERKING:
Indien de klant de LPG-installatie laat plaatsen door een Belgisch installateur of een buitenlands installateur, moet hij er zich van vergewissen dat de installateur een BELGISCH erkenningsnummer heeft. Indien dit niet het geval is zal het keuringsstation deze installatie afkeuren en zal dit voertuig een verbod tot verkeer ontvangen.
U kan de lijst met voorlopig erkende installateurs terugvinden op de website van onze beroepsfederatie GOCA.
Klanten die vragen hebben betreffende de keuring van LPG-installaties kunnen terecht op het nummer: 02/482.34.84.

Wat is een keuring voor verkoop (tweedehandskeuring)?

Vooraleer een personenauto, een auto dubbel gebruik, een minibus of een lijkauto in te schrijven dient eerst een tweedehandskeuring plaats te vinden. Deze keuring impliceert een volledig technische keuring waarbij volgende documenten dienen voorgelegd:
-inschrijvingsbewijs of het attest van verlies van het inschrijvingsbewijs, indien het inschrijvingsbewijs deel I of deel II vermeldt, dienen steeds beide delen voorgelegd te worden. Deel I bevat een symbool 'auto', deel II bevat een symbool 'huis'.
-inschrijvingsbewijs van het voertuig dat ingeschreven is onder de inschrijvingsplaat die op
het ogenblik van keuring aan het voertuig hangt.
-het gelijkvormigheidsattest
-het laatste keuringsbewijs

Het voertuig kan worden gekeurd onder:
hetzij de inschrijvingsplaat waaronder het voorgereden voertuig is ingeschreven
hetzij een handelaars- of proefrittenplaat
Het formulier aanvraag om inschrijving heeft een geldigheid van twee maand vanaf de datum van keuring. Het formulier wordt enkel afgeleverd indien het voertuig administratief en technisch volledig in orde is. Het keuringsbewijs krijgt een normale geldigheid en heeft tweedehands als gebruik.

Wat is een keuring voor bedrijfsvoertuigen?

Voor elk bedrijfsvoertuig dient een administratieve keuring voor de inschrijving plaats te vinden. Na de inschrijving is ieder bedrijfsvoertuig onderworpen aan een technische keuring om een keuringsbewijs met geldigheid te verkrijgen.

Wat is een Keuring Na Ongeval (KNO)?

Dit is een speciale keuring voorzien voor voertuigen die betrokken waren in een zwaar ongeval. Naast een volledige keuring dient een opmeting van de wielgeometrie en de chassis te gebeuren op een computer gestuurde testbank. De beoordeling gebeurt op basis van gegevens die initieel voorzien zijn door de constructeur. Voorafgaand de keuring dient een afspraak te worden gemaakt. De gehele keuring duurt ongeveer één uur.
 

Wat is een CEMT keuring?

CEMT (Conferentie van Europese Ministers van Transport)
Deze vergunning is verplicht in Oostenrijk voor het vervoer met ‘groenere en veiligere’ voertuigen.
De CEMT-vergunning met stempel verkrijgt u bij het Bestuur van het vervoer te land, Dienst Wegvervoer.
Een CEMT-vergunning houdt in dat volgende dokumenten zich aan boord van het voertuig bevinden:
1.de CEMT-vergunning
2.het boekje vervoersverslagen
3.het groene dokument ‘vereisten inzake lawaai en emissies van een groenere en veiligere vrachtwagen’ (dit wordt door de constructeur of de mandataris afgeleverd)
4.het groene dokument ‘technische en veiligheidsvoorschriften voor een groener en veiliger voertuig’
Dit laatste groene dokument dient jaarljks door het bevoegde keuringsstation te worden ingevuld en vernieuwd Hiervoor zijn naast een volledige periodieke keuring (geldig keuringsbewijs) ook nog een aantal specifieke keuringen van de volgende punten vereist:
de milieukeuring
de werking van het ALR (automatisch last afhankelijk ventiel)
de werking van de ABS (anti-blokkeringssysteem)
de profieldiepte van de banden ( minimaal 2 mm)

Wat is een administratieve keuring?

Bij een administratieve keuring dient het voertuig niet te worden voorgereden. Er gebeurt een controle van het inschrijvingsbewijs of attest van verlies van het inschrijvingsbewijs of het douanevignet voor ingevoerde voertuigen, het gelijkvormigheidsattest of de COC voor Europees goedgekeurde voertuigen en indien aanwezig het laatste keuringsbewijs, het identificiatieverslag en de technische fiche. Deze keuring is voorzien voor alle bedrijfsvoertuigen, aanhangwagens en voertuigen bestemd voor het vervoer van personen met meer dan 8 zitplaatsen, bestuurder niet meegerekend.
 

Wat is een ADR keuring?

ADR-KEURING (Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route)
De ADR- keuring is een jaarlijkse keuring voor voertuigen die aan ADR vervoer doen.
Binnen het ADR-vervoer wordt een onderscheid gemaakt tussen het vervoer van petroleum
en aanverwante stoffen zoals benzine, diesel,… en peroxides, gassen en zuren.
Deze specifieke keuring is bijkomend aan de driemaandelijke algemeen technische keuring voor deze voertuigen. Bij een ADR-keuring worden volgende elementen van uw voertuig nagekeken:
-de elektrische uitrusting
-batterijen
-de bescherming van de brandstoftank
-de afscherming van de uitlaat
-de schokbrekers
-zijdelingse bescherming
-allerlei bijzondere uitrustingen
-de aanduidingen en attesten
Een ADR-voertuig dat bij de algemeen technische keuring een groen keuringsbewijs ontvangt
maar omwille van de bij de ADR-keuring vastgestelde gebreken een ‘ADR-vervoer verbod’ ontvangt, kan enkel rijden op voorwaarde dat er met dit voertuig geen gevaarlijke stoffen worden vervoerd. Het vervoer van gevaarlijke stoffen kan enkel worden hervat indien de gebreken vermeld onder ‘herstelling binnen de 15 dagen’ worden hersteld, zoniet blijft het ADR-vervoer verboden.
 

Wat gebeurt er als ik mijn voertuig te laat aanbied ter keuring?

Ingevolge het art. 23 undecies 4° van het Koninklijk Besluit van 15 september 1968 dient een toeslag aangerekend te worden wanneer een voertuig na de vervaldatum van het keuringsbewijs voor keuring wordt aangeboden. De referentiedatum op het keuringsbewijs blijft behouden.

eerste maand : € 8,40
2de en 3de maand  : €  12,00
4de, 5de en 6de maand : € 18,00
na de 6de maand  : € 30,00

Nummerplaten

Waar kan ik een nieuwe nummerplaat aanvragen?

Een nieuwe nummerplaat evenals alle nuttige informatie m.b.t. inschrijvingen kan u bekomen bij de Directie Inschrijvingen Voertuigen (DIV) te Brussel of in één van de regionale antennes. Deze dienst is een afdeling van FOD Mobiliteit en Vervoer en staat volledig los van de keuringscentra.

Meer informatie vindt u op volgend webadres: http://mobilit.belgium.be/nl/wegverkeer/inschrijving_van_voertuigen/kentekenplaten           
 

Openingsuren

Wanneer zijn onze keuringsstations geopend?

De openingsuren van onze keuringscentra kan u hier vinden door een specifieke afdeling te selecteren.

Kijk zeker ook eens naar dit nieuwsbericht voor de keuringsmogelijkheden met en zonder afspraak voor de verschillende voertuigtypes.

Rood keuringsbewijs? Als u werd gekeurd in Eeklo of Dendermonde, dan kan u zich elke werkdag tussen 7u en 17u (zonder afspraak – niet tijdens de avondopening) wenden tot de speciaal voorziene herkeuringslijn daar.
Werd u gekeurd in een andere afdeling? Maak dan een afspraak voor herkeuring op dezelfde plaats!

De herkeuringslijnen in Eeklo en Dendermonde zijn ook beschikbaar voor de keuring van een kleine trekhaak ( 750 kg) zonder afspraak tussen 7u en 17u. In de andere afdelingen dient een afspraak te worden gemaakt voor deze keuring.

Op het einde van de dag worden voertuigen toegelaten in functie van de drukte. Hierdoor kunnen de wachtrijen vervroegd worden afgesloten. De laatste keuring zonder afspraak vangt aan om 16u45.
 

Wist u trouwens dat u uw voertuig reeds vanaf 2 maand voor de vervaldatum van het keuringsbewijs kan voorrijden zonder wijziging van de referentiedatum(*). Concreet betekent dit dat u uw voertuig met vervaldatum van het keuringsbewijs in januari (of februari) bv. in de minder drukke maand november (of december) kan voorrijden voor een periodieke keuring. De geldigheid van het nieuwe keuringsbewijs loopt in dit geval opnieuw tot januari (of februari) van het daarop volgende jaar, op voorwaarde dat het voertuig technisch in orde wordt bevonden.
(*) geldt enkel voor personenauto's, voor bedrijfsvoertuigen is dit 1 maand. 

Uitnodiging en uitnodigingskaart

Dien ik voor de keuring van mijn voertuig een afspraak te maken?

Dit varieert naargelang het voertuig- en keuringstype. De nodige informatie kan u vinden in dit nieuwsbericht.

Een afspraak maken kan 24/24u online via de knop "AFSPRAAK AUTOKEURING" bovenaan deze pagina.

Werd uw voertuig uitgenodigd om een keuring na ongeval te ondergaan, dan dient u een afspraak te maken door rechtstreeks contact op te nemen met een keuringscentrum uitgerust voor deze specifieke keuring.

Hoelang voor de vervaldatum van het keuringsbewijs kan ik mijn voertuig aanbieden?

Ingevolge art. 23 quater §1 van het Koninklijk Besluit van 15 september 1968 kan een periodieke keuring van een voertuig plaatsvinden vanaf 2 maanden voor de vervaldatum van het keuringsbewijs. Voor voertuigen onderworpen aan een periodieke geldigheid van 6 maand of korter bedraagt deze termijn slechts 1 maand.

De referentiedatum van uw keuringsbewijs kan u terugvinden op het keuringsbewijs.

Wat moet u doen als u geen uitnodigingskaart hebt ontvangen?

Indien uw keuringsbewijs vervallen is of binnenkort vervalt, kunt u zich best zo vlug mogelijk naar een keuringsstation begeven. De keuring staat immers los van het al of niet ontvangen van een uitnodiging. U doet er goed aan zelf steeds de vervaldatum van het keuringsbewijs in de gaten te houden. U kunt dit melden bij de kassa van het keuringsstation.
 

Wat moet u doen als de gegevens op uw uitnodigingskaart niet correct zijn?

Wanneer u uw verhuis aangeeft bij uw nieuwe gemeente, wordt je adres automatisch aangepast in de databank van de Dienst Inschrijvingen van Voertuigen (DIV) van de FOD Mobiliteit en Vervoer. Uw oude adres blijft gewoon op je papieren inschrijvingsbewijs staan. De controlediensten weten dat ze voor het geldige adres de databank moeten consulteren.      
 

Wat moet u doen als u onterecht een uitnodigingskaart hebt ontvangen?

Zolang u de inschrijving niet hebt geschrapt en de nummerplaat niet hebt teruggestuurd naar de DIV, blijft u een uitnodiging ontvangen. Als de wagen inmiddels verkocht is, mag u de uitnodiging negeren. Hebt u het voertuig nooit in uw bezit gehad, dan neemt u best contact op met keuringsstation/centraal bureau. 
 

Waar moet ik mijn voertuig ter keuring voorrijden?

De keuze van het keuringsstation bij aanbieding van een voertuig in België is vrij. Zo kan je zonder probleem jouw voertuig aanbieden in een ander keuringsstation dan vermeld wordt op het uitnodigingskaartje. Hou er wel rekening mee dat indien het voertuig wordt afgekeurd, het voor de herkeuring dient aangeboden te worden in hetzelfde keuringsstation. Bovendien zijn niet alle keuringsstations uitgerust voor het uitvoeren van ieder type keuring. Om te weten welke keuringen worden uitgevoerd per keuringsstation raadpleeg je best onze webpagina's m.b.t. autokeuring.
 

Technische vragen

Welke verbouwingen mag ik aan mijn voertuig uitvoeren? Welke lassen zijn niet toegelaten? Enz...

Voor antwoord op zeer specifieke technische vragen kan u telefonisch contact opnemen met de verantwoordelijke van het station waar u de wagen normaal aanbiedt of ons contacteren per e-mail.