Eerst wat algemene info. Voor personenwagens verlopen alle keuringen op afspraak, en ook voor licht vrachtvervoer (≤ 3,5 ton) is er een ruim aanbod aan afspraken. Licht vrachtvervoer kan echter net als de zware bedrijfsvoertuigen (> 3,5 ton) ook vrij voorrijden, zij het niet overal. Deze situatie kan in de toekomst nog veranderen, maar we zullen jullie hiervan steeds tijdig op de hoogte brengen, o.a. via onze website. De tabel hierboven geeft alvast een overzicht van de huidige situatie.

Enkele toelichtingen bij de sterretjes in deze tabel:

* Kampeerwagens en -aanhangwagens met een MTM ≤ 3,5 ton vallen ook onder de regeling voor licht vrachtvervoer. In de verlofperiodes (paas-, zomer- en kerstvakantie) kan het aanbod keuringen op afspraak voor licht vrachtvervoer en kampeervoertuigen in bepaalde afdelingen gereduceerd worden. 
** Herkeuringen van personenwagens die werden afgekeurd in Eeklo of Dendermonde, alsook keuringen van een kleine trekhaak (< 3,5 ton), kunnen hier wel vrij voorrijden op de speciaal voorziene herkeuringslijn (elke werkdag van 7:00 tot 16:45). Een herkeuring dient steeds door te gaan in het keuringscentrum waar het voertuig werd afgekeurd; in de andere keuringscentra dient u hiervoor dus ook een afspraak te maken. Het aanbod is echter zeer ruim, dus u kan over het algemeen al een paar dagen later terugkomen. 

Maak (tijdig) een afspraak via de button "AFSPRAAK AUTOKEURING" bovenaan deze pagina

Het grotendeels werken op afspraak heeft als voordeel dat uw bezoek aan het keuringscentrum aanzienlijk vlotter zal verlopen, ook voor de voertuigen die vrij mogen voorrijden. Maar wat als u geen tijdige afspraak meer kan verkrijgen via onze website?

Onder ‘tijdige afspraak’ verstaan we dat de vastgelegde afspraakdatum ten laatste op de vervaldag van uw keuringsbewijs dient te vallen. Deze vervaldatum kan u terugvinden op het bovenste deel van uw keuringsbewijs naast de tekst 'KEURINGSBEWIJS GELDIG TOT'. Als u uw voertuig voorrijdt NA deze vervaldag, dan zijn we wettelijk gebonden om hiervoor een toeslag aan te rekenen (let op: voor het aanrekenen van deze toeslag wordt geen rekening gehouden met de datum waarop de afspraak werd vastgelegd, maar met de datum van effectieve keuring). Uiteraard willen zowel u als wij dit vermijden; en dat is ook helemaal niet zo moeilijk.

Allereerst dient u niet te wachten op het gekende groene uitnodigingskaartje. U kan bij ons immers al meer dan 6 weken op voorhand een afspraak maken voor de keuring van uw voertuig. Het loont dus zeker de moeite om zelf op te volgen wanneer uw voertuig gekeurd moet worden, zo bent u altijd zeker van een afspraak op een moment dat voor u past.

Bent u de keuring van uw voertuig toch vergeten opvolgen, dan is er nog steeds het groene uitnodigingskaartje ter herinnering. Lees dit uitnodigingskaartje steeds grondig – ook de binnenkant! – want hierop staat belangrijke informatie. U ontvangt dit kaartje ongeveer 4 weken vóór de vervaldag van uw keuringsbewijs. Als u in de eerste paar dagen na ontvangst van uw uitnodigingskaartje een afspraak tracht te maken via onze website, dan zal u normaliter geen problemen ondervinden om een tijdige afspraak te verkrijgen op een moment dat u past, in een keuringscentrum naar keuze.

Laat u uw uitnodigingskaartje echter een paar weken liggen vooraleer een bezoekje te brengen aan onze website? Dan kan het gebeuren dat u bij het maken van een afspraak niet meteen een passend moment vindt in het door u verkozen keuringscentrum. Het zal misschien niet meer zo vanzelfsprekend zijn om én het perfecte moment, én het verkozen keuringscentrum te selecteren voor uw afspraak, maar er zijn nog steeds meerdere mogelijkheden om uw voertuig tijdig gekeurd te krijgen en dus de toeslag voor laattijdig voorrijden te vermijden. Voor licht vrachtvervoer stelt er zich geen probleem; deze voertuigen kunnen steeds vrij voorgereden worden in een keuringscentrum waar dit mogelijk is (zie tabel hierboven). Voor personenwagens is een afspraak wel noodzakelijk, en overlopen we hier de verschillende mogelijkheden, te beginnen met de meest aangewezen optie:

1. Heeft u de beschikbare plaatsen in verschillende keuringscentra in uw omgeving bekeken? Misschien is er daar wél nog een passend moment beschikbaar voor u. Uw voertuig hoeft immers niet noodzakelijk in hetzelfde keuringscentrum gekeurd te worden als vorig jaar, noch in het keuringscentrum dat vermeld staat op uw uitnodigingskaartje.

2. Ook geen tijdige afspraak meer te verkrijgen in één van de naburige keuringscentra? Nog steeds geen probleem. We hebben hier immers rekening mee gehouden, en laten dagelijks een behoorlijk aantal bijkomende afspraken vrijkomen op (zeer) korte tot middellange termijn, en dit op verschillende momenten van de dag. Zo komen er zowel ’s morgens, ’s middags als ’s avonds nieuwe afspraakmogelijkheden bij voor de dagen en weken erna, of zelfs voor de dag zelf. Kijk dus regelmatig eens opnieuw in onze online afsprakenapplicatie wat er zojuist is vrijgekomen. Doe dit opnieuw voor verschillende keuringscentra rondom u, want het extra afsprakenaanbod is afhankelijk van de capaciteit van de afdelingen en kan dus variëren naargelang de plaatselijke omstandigheden.

3. Heeft ook stap 2 na enkele dagen proberen nog geen soelaas gebracht? Dan is er nog een laatste redmiddel. U kan bellen naar het nummer 078 / 151 243 om in contact te komen met één van onze callcentermedewerkers (enkel bereikbaar op werkdagen van 8:00 tot 17:00); hij of zij zal u zeker kunnen helpen. Echter is het elke dag nog steeds zeer druk in ons callcenter, en dit ondanks grote capaciteitstoename en focus op het online maken van een afspraak. U zal sowieso vlotter een afspraak kunnen bekomen via onze website, en we raden u dan ook ten zeerste aan die weg te volgen (eventueel via familie, vrienden, kennissen,…). Indien u toch telefonisch een afspraak wenst te bekomen, dan bestaat de kans dat u meerdere malen zal moeten proberen inbellen vooraleer uw oproep kan worden beantwoord.


We hopen dat bovenstaande handleiding u zal helpen om een passende afspraak te bekomen voor de keuring van uw voertuig. Als u nog vragen, opmerkingen of suggesties zou hebben gerelateerd aan ons afsprakensysteem, dan ontvangen we die graag via het contactformulier op onze website.


Tot binnenkort!