Categorie C - C1

Vrachtwagen

Rijbewijs voor de categorie C :

De houder van een rijbewijs C mag andere voertuigen dan die van de categorieën D of D1 besturen, met een MTM* van meer dan 7.500 kg en die zijn ontworpen en gebouwd voor het vervoer van ten hoogste 8 passagiers, de bestuurder niet meegerekend. Aan deze auto's mag een aanhangwagen worden gekoppeld met een MTM* van ten hoogste 750 kg.

Rijbewijs voor de categorie C1 :

De houder van een rijbewijs C1 mag andere voertuigen dan die van de categorieën D of D1 besturen, met een MTM* van meer dan 3.500 kg en ten hoogste 7.500 kg en die zijn ontworpen en gebouwd voor het vervoer van ten hoogste 8 passagiers, de bestuurder niet meegerekend. Aan deze auto's mag een aanhangwagen worden gekoppeld met een MTM* van ten hoogste 750 kg.

* Maximaal Toegelaten Massa

Sinds 10/09/2009 dienen bepaalde bestuurders van een voertuig van de categorie C, C1, CE of C1E die professioneel vervoer verrichten, te voldoen aan de vakbekwaamheidvoorschriften.

Het Praktijkexmanen C-C1 Zonder Vakbekwaamheid

Voorbereiding

Lees aandachtig de brochure voor alle gedetailleerde informatie van het theorie-examen, het voorlopig rijbewijs en het praktijkexamen voor de categorieën C en C1.

Vademecum privaat terrein manoeuvres

Vademecum openbare weg


Medisch onderzoek

Voor het besturen van een voertuig categorie C-C1, dient u een medisch onderzoek te ondergaan.

Het medisch onderzoek bestaat uit twee onderdelen:

1. Oogonderzoek: dit mag uitgevoerd worden door een oogarts naar keuze.

2. Medisch onderzoek: dit dient uitgevoerd te worden bij een erkend geneesheer.

Erkende geneesheren zijn:

 • Een geneesheer van een medische centra in uw buurt. Gelieve hiervoor contact op te nemen met het call center op het telefoonnummer 02/524.97.97
 • Een geneesheer van een erkende Arbeidsgeneeskundige dienst in overeenstemming met de beschikkingen van het Algemeen Reglement voor de arbeidsbescherming. Indien de geneesheer besluit tot de ongeschiktheid van de kandidaat of de beslissing laat afhangen van voorwaarden of beperkingen, kan de aanvrager een beroep instellen in overeenstemming met de beschikkingen van het voornoemde Reglement. Er dient opgemerkt dat de Arbeidsgeneesheren slechts bevoegd zijn voor de werknemers van de ondernemingen aangesloten bij de Arbeidsgeneeskundige dienst.
 • Een geneesheer van FOREM, VDAB of het IBFFP.
 • Een geneesheer van een centrum voor leerlingenbegeleiding.
 • Een geneesheer van de medische dienst van het leger.

  Praktijkopleiding

  Wanneer u geslaagd bent voor het theorie-examen krijgt u een gedetailleerde brochure over de praktijkvorming en het praktijkexamen. Voor het praktijkexamen kunt u telefonisch een afspraak maken met het examencentrum.


  Vergoeding « praktijkexamen »

  Raadpleeg het tarief van de retributies.

Terug naar overzicht