Categorie CE - C1E

Vrachtwagen + Aanhangwagen

Het rijbewijs voor de categorie C+E :

De houder van een rijbewijs C+E mag een samenstel** besturen, bestaande uit een trekkend voertuig van de categorie C en een aanhangwagen of oplegger waarvan de MTM* meer bedraagt dan 750 kg.

Het rijbewijs voor de categorie C1+E :

De houder van een rijbewijs C1+E mag volgende voertuigen besturen:
• een samenstel** bestaande uit een trekkend voertuig van de categorie C1 en een aanhangwagen of oplegger met een MTM* van meer dan 750 kg, op voorwaarde dat de MTM* van het samenstel** ten hoogste 12.000 kg bedraagt;
• een samenstel** bestaande uit een trekkend voertuig van de categorie B en een aanhangwagen of oplegger met een MTM* van meer dan 3.500 kg, op voorwaarde dat de MTM* van het samenstel** ten hoogste 12.000 kg bedraagt.

* Maximaal Toegelaten Massa
** Trekkend voertuig + aanhangwagen

Sinds 10/09/2009 dienen bepaalde bestuurders van een voertuig van de categorie C, C1, CE of C1E die professioneel vervoer verrichten, te voldoen aan de vakbekwaamheidvoorschriften.

Het Praktijkexamen CE-C1E zonder vakbekwaamheid

Voorbereiding

Lees aandachtig de brochure voor alle gedetailleerde informatie van het voorlopig rijbewijs en het praktijkexamen voor de categorieën CE en C1E.

Vademecum privaat terrein manoeuvres

Vademecum openbare weg


Medisch onderzoek

Voor het besturen van een voertuig categorie CE-C1E, dient u een medisch onderzoek te ondergaan.

Het medisch onderzoek bestaat uit twee onderdelen:

1. Oogonderzoek: dit mag uitgevoerd worden door een oogarts naar keuze.

2. Medisch onderzoek: dit dient uitgevoerd te worden bij een erkend geneesheer.

Erkende geneesheren zijn:

 • Een geneesheer van een medische centra in uw buurt. Gelieve hiervoor contact op te nemen met het call center op het telefoonnummer 02/524.97.97
 • Een geneesheer van een erkende Arbeidsgeneeskundige dienst in overeenstemming met de beschikkingen van het Algemeen Reglement voor de arbeidsbescherming. Indien de geneesheer besluit tot de ongeschiktheid van de kandidaat of de beslissing laat afhangen van voorwaarden of beperkingen, kan de aanvrager een beroep instellen in overeenstemming met de beschikkingen van het voornoemde Reglement. Er dient opgemerkt dat de Arbeidsgeneesheren slechts bevoegd zijn voor de werknemers van de ondernemingen aangesloten bij de Arbeidsgeneeskundige dienst.
 • Een geneesheer van FOREM, VDAB of het IBFFP.
 • Een geneesheer van een centrum voor leerlingenbegeleiding.
 • Een geneesheer van de medische dienst van het leger.

  Praktijkopleiding

  Wanneer u geslaagd bent voor het theorie-examen krijgt u een gedetailleerde brochure over de praktijkvorming en het praktijkexamen. Voor het praktijkexamen kunt u telefonisch een afspraak maken met het examencentrum.


  Vergoeding « praktijkexamen »

  Raadpleeg het tarief van de retributies.

Beschikbaar in examencentra
Eeklo Sint-Niklaas Brakel Sint-Denijs-Westrem

Terug naar overzicht