Categorie B

Auto

Het rijbewijs voor de categorie B is vereist voor:

• een vierwieler met motor;
• een auto waarvan de MTM* ten hoogste 3.500 kg bedraagt, ontworpen en gebouwd voor het vervoer van ten hoogste 8 passagiers, de bestuurder niet meegerekend.
Aan deze auto's mag een aanhangwagen worden gekoppeld met een MTM* van ten hoogste 750 kg. Indien de MTM* van de aanhangwagen meer dan 750 kg bedraagt, is het rijbewijs B voldoende, op voorwaarde dat de MTM* van het samenstel** ten hoogste 3.500 kg bedraagt. Daarentegen, indien de MTM* van de aanhangwagen meer dan 750 kg bedraagt en de MTM* van het samenstel** meer dan 3.500 kg bedraagt, is het rijbewijs B met ‘code 96' vereist. Het rijbewijs B met code 96 is dan weer enkel voldoende op voorwaarde dat:

• de MTM* van het samenstel** niet meer bedraagt dan 4.250 kg (zoniet is het rijbewijs B+E vereist);
• de MTM* van de aanhangwagen niet meer bedraagt dan 3.500 kg (zoniet is het rijbewijs C1+E vereist).

* Maximaal Toegelaten Massa

** Trekkend voertuig + aanhangwagen


Praktijkopleiding

Wanneer u geslaagd bent voor het theorie-examen krijgt u een gedetailleerde brochure over de praktijkvorming en het praktijkexamen. Voor het praktijkexamen kunt u een afspraak maken via de website.


Vergoeding « praktijkexamen »

Raadpleeg het tarief van de retributies.

Doorganspunten

Sint-Denijs-Westrem   Eeklo   Brakel   Erembodegem   Sint-Niklaas


U kan u aanbieden in het examencentrum van uw keuze.

Terug naar overzicht