Categorie DE - D1E

Autobus/Autocar + Aanhangwagen

Het rijbewijs voor de categorie D+E :

De houder van een rijbewijs D+E mag een samenstel** besturen bestaande uit een trekkend voertuig van de categorie D en een aanhangwagen met een MTM* van meer dan 750 kg.

Het rijbewijs voor de categorie D1+E :

De houder van een rijbewijs D1+E mag een samenstel** besturen bestaande uit een trekkend voertuig van de categorie D1 en een aanhangwagen waarvan de MTM* meer bedraagt dan 750 kg.

* Maximaal Toegelaten Massa
** Trekkend voertuig + aanhangwagen

Sinds 10/09/2008 dienen alle bestuurders van een voertuig van de categorie D, D1, D+E of D1+E die professioneel vervoer verrichten, te voldoen aan de vakbekwaamheidvoorschriften.


Praktijkopleiding

Wanneer u geslaagd bent voor het theorie-examen krijgt u een gedetailleerde brochure over de praktijkvorming en het praktijkexamen. Voor het praktijkexamen kunt u telefonisch een afspraak maken met het examencentrum.


Vergoeding « praktijkexamen »

Raadpleeg het tarief van de retributies.


Beschikbaar in examencentra
Sint-Niklaas Brakel Sint-Denijs-Westrem Eeklo

Terug naar overzicht