Categorie G

Landbouwvoertuig

Het rijbewijs voor de categorie G is vereist voor :

allen die geboren zijn na 30/09/1982 en die bestuurder zijn van land- en bosbouwtrekkers en hun aanhangwagens evenals de voertuigen ingeschreven als landbouwmaterieel,landbouwmotor of maaimachine. Het rijbewijs G is enkel geldig op Belgisch grondgebied. De houder van een rijbewijs B, B+E, C1, C1+E, C of C+E mag een voertuig van de categorie G besturen waarvan de MTM* gelijk is aan die van de voertuigen die onder dekking van het betreffende rijbewijs mogen worden bestuurd.

* Maximaal Toegelaten Massa


Praktijkopleiding

Wanneer u geslaagd bent voor het theorie-examen krijgt u een gedetailleerde brochure over de praktijkvorming en het praktijkexamen. Voor het praktijkexamen kunt u telefonisch een afspraak maken met het examencentrum.


Vergoeding « praktijkexamen »

Raadpleeg het tarief van de retributies.


Terug naar overzicht