Categorie C - C1 + VAK

PRAKTIJK EXAMEN C-C1 MET VAKBEKWAAMHEID

Voorbereiding

Lees aandachtig de brochure voor alle gedetailleerde informatie van het theorie-examen, het voorlopig rijbewijs, het praktijkexamen, de vakbekwaamheid en de nascholing voor de categorieën C en C1.

U kan ook de lijst van de handboeken raadplegen die als referentie werden gebruikt om de examenvragen op te stellen: www.mobilit.belgium.be Voor het praktijkexamen kunt u telefonisch een afspraak maken met het examencentrum.

Vademecum privaat terrein manoeuvres    Vademecum openbare weg

Vademecum basiskwalificatie


Nascholing

Raadpleeg de lijst van de erkende opleidingscentra voor nascholing op: www.mobilit.belgium.be


Medisch onderzoek

Voor het besturen van een voertuig categorie C-C1 + vakbekwaamheid, dient u een medisch onderzoek te ondergaan.

Het medisch onderzoek bestaat uit twee onderdelen:

1. Oogonderzoek: dit mag uitgevoerd worden door een oogarts naar keuze.

2. Medisch onderzoek: dit dient uitgevoerd te worden bij een erkend geneesheer.

Erkende geneesheren zijn:

 • Een erkend geneesheer in een medisch centrum in uw buurt, gelieve hiervoor contact op te nemen met het call center op het telefoonnummer 02/524.97.97
 • Een geneesheer van een erkende Arbeidsgeneeskundige dienst in overeenstemming met de beschikkingen van het Algemeen Reglement voor de arbeidsbescherming. Indien de geneesheer besluit tot de ongeschiktheid van de kandidaat of de beslissing laat afhangen van voorwaarden of beperkingen, kan de aanvrager een beroep instellen in overeenstemming met de beschikkingen van het voornoemde Reglement. Er dient opgemerkt dat de Arbeidsgeneesheren slechts bevoegd zijn voor de werknemers van de ondernemingen aangesloten bij de Arbeidsgeneeskundige dienst.
 • Een geneesheer van FOREM, VDAB of het IBFFP.
 • Een geneesheer van een centrum voor leerlingenbegeleiding.
 • Een geneesheer van de me

  Praktijkopleiding

  Wanneer u geslaagd bent voor het theorie-examen krijgt u een gedetailleerde brochure over de praktijkvorming en het praktijkexamen.


  Vergoeding « praktijkexamen »

  Raadpleeg het tarief van de retributies.

  dische dienst van het leger.

Terug naar overzicht